Werkgroep ‘Leuven Rechtdoor ‘ steunt rechtszaak van Haacht, Holsbeek, Aarschot en Rotselaar

0 Flares 0 Flares ×

Zopas dienden een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant een milieustakingsvordering in tegen de vliegroute Leuven Rechtdoor en de bijhorende concentratie van het vliegtuiglawaai in de regio ten noorden en oosten van Leuven. De werkgroep Leuven Rechtdoor, die de bewoners onder de gelijknamige vliegroute vertegenwoordigt, laat weten deze actie van de gemeentes Haacht, Holsbeek en Aarschot te steunen. Ook Rotselaar sloot zich aan bij deze vordering. De werkgroep  hoopt dat dit een stap dichter is naar het intrekken van de bewuste vliegtuigroute.

De werkgroep Leuven Rechtdoor ijvert voor een billijke spreiding van het vliegtuiglawaai en bijgevolg het intrekken van de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor. ‘Dit moet leiden tot een hersteld evenwicht in de regio met inbegrip van een welvarende en stabiele nationale luchthaven.’, zo luidt het persbericht.

De Leuven Rechtdoor route is sinds 6 maart 2014 van kracht als 7de punt van de luchthavenakkoorden van 2010, het zgn. plan Schouppe of plan Wathelet. Deze route verlegt de lawaaihinder van de stijgende vliegtuigen bij oostelijke winden van de regio ten westen van Leuven naar een regio ten noorden en oosten van Leuven die jaarlijks reeds meer dan 70% van alle dalende vliegtuigen te verwerken krijgt.

Deze nieuwe route werd Leuven Rechtdoor genoemd omdat de vliegtuigen langer rechtdoor vliegen, ten noorden voorbij Leuven over Kampenhout, Haacht, Leuven, Keerbergen, Rotselaar en Holsbeek vooraleer ter hoogte van Tielt-Winge en Aarschot naar het zuiden af te draaien richting Lubbeek en Bierbeek. Deze bijkomende last van zo’n 20% van alle opstijgende vliegtuigen leidt tot een concentratie van vliegtuiglawaai boven een dichtbevolkte regio die reeds 70% van het dalend vliegtuigverkeer draagt.

‘Omwille van deze nieuwe vliegroute wordt de draagkracht van de bevolking ten noorden en oosten van Leuven overschreden en de levenskwaliteit en de gezondheid van de getroffen bewoners bedreigd.’, zo luidt het persbericht.

De werkgroep Leuven Rechtdoor vindt dat alle bewoners in Vlaams-Brabant evenwaardig zijn en recht hebben op een aantal dagen per jaar rust. ‘De Leuven Rechtdoor route werd zonder informatie of consultatie van getroffen bewoners of gemeentebesturen ingevoerd met als enige doel de lawaaihinder door te schuiven naar een onwetende bewoners die reeds een groot deel van de lasten op zich namen en die nu, omwille van de nieuwe vliegroute, geen enkele dag in het jaar meer rust hebben.’, zo stellen de actievoerders. ‘In de regio Leuven West, die sinds decennia alleen met stijgend vliegverkeer bij oostelijke winden te maken had, zijn alle vliegtuigen volledig verdwenen en verschoven naar een regio die jaarlijks al bijna 100.000 dalende vliegtuigen te verwerken krijgt.’

Volgens de werkgroep is de juridische procedure is dan ook de enige juiste weg om de federale overheid te overtuigen de wetgeving te laten respecteren en de vliegroute Leuven Rechtdoor, een plan afkomstig van de bewonersactiegroepen en politici uit de regio ten westen van Leuven, te laten intrekken. ‘Deze foutief gemotiveerde beslissing is niet alleen onrechtvaardig, het is ook een voorbeeld van slecht bestuur en leidt tot rechtsonzekerheid’, zo stellen zij nog. ‘Bovendien is er geen enkele luchtvaart technische of objectieve reden te vinden voor deze nieuwe route. De historische route ten westen van Leuven voor opstijgende vliegtuigen is milieuvriendelijker, korter en logischer en liet een beter spreiding en sneller opstijgen van de vliegtuigen toe met uiteindelijk minder hinder voor alle bewoners in de Leuvense regio. Zelfs “Werkgroep Leuven”, die de bewonersactiegroepen uit het westen van Leuven vertegenwoordigt en die de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor voorstelde, ziet in dat de Leuven Rechtdoor vliegroute de hinder
heeft verplaatst en stelt nu kleine en onrealistische aanpassingen voor aan de vliegroute. Deze aanpassingen zullen echter de hinder absoluut niet wegnemen en hebben alleen tot doel om de terugkeer van de opstijgende vliegtuigen naar het westen van Leuven te verhinderen en de evaluatie van de vliegroute Leuven Rechtdoor te vertragen. Terwijl de vliegroute Leuven Rechtdoor verondersteld
werd de hinder voor iedereen in de Leuvense regio te doen afnemen, is het nu duidelijk, onder meer uit objectieve geluidsmetingen door het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dat de hinder verplaatst is en tot een onhoudbare situatie leidt in realiteit voor de bewoners. De vliegtuigen met bestemming in het westen moeten tevens een enorme omweg maken via Leuven Rechtdoor om de regio ten westen van Leuven te ontwijken en dit veroorzaakt extra lawaaihinder, schade aan het milieu en een enorme bijkomende kost aan brandstof voor de luchtvaartmaatschappijen.’

De werkgroep “Leuven Rechtdoor” en de bewonersactiegroepen van alle getroffen gemeenten roepen alle verantwoordelijke overheden op om de enige juiste beslissing te nemen en onmiddellijk de Leuven Rechtdoor opstijgroute in te trekken. ‘Alleen door billijke spreiding van lasten en lusten kan de luchthaven, een belangrijke speler in het Belgische en Vlaamse economische weefsel, de stabiliteit vinden die nodig is om te zorgen voor economische welvaart en ontwikkeling in de regio. Om deze eis
kracht bij te zetten, kan elke getroffen inwoner zelf klacht indienen via www.airportmediation.be.’, besluiten ze.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *