Vragen bij nieuw zwembad in Wilsele-Putkapel

0 Flares 0 Flares ×

Goed nieuws voor de zwemmers uit de buurt dat het oude zwembad van Wilsele-Putkapel wordt vervangen door een nieuw zwembad. Maar tegelijk maken we ons zorgen over de inkomprijzen wanneer de plannen van de stad doorgaan om voor dit nieuwe zwembad te gaan samenwerken met een privépartner Sportoase. De stad heeft immers niets te zeggen over de tarieven die zullen gelden, waardoor zwemmen voor kwetsbare groepen wel eens te duur zou kunnen worden. 

Op de gemeenteraad van maandag 25 april ligt een samenwerkingsovereenkomst voor tussen de stad Leuven en de Groep Sportoase. Achter het huidige zwembad van Wilsele wil het bestuur immers de nieuwe “Zwembadsite” laten bouwen. Deze site behelst een sportcomplex met onder meer een 25m-zwembad en een sporthal van 750 m². Daarnaast is er ook een vastgoedgedeelte met 30 woningen en twee commerciële ruimten.

Het bestuur kiest voor de realisatie én uitbating van die nieuwe Zwembadsite dus voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS) met Sportoase, de groep die ook de uitbating van het zwembad op de Philipssite voor haar rekening neemt en nog tal van zwembaden uitbaat in een andere Vlaamse gemeenten.

Groen vindt het heel goed dat de sportinfrastructuur in Wilsele vernieuwd en uitgebreid wordt, maar stelt ernstige vragen bij de PPS-formule die vandaag op tafel ligt.  Want terwijl de stad heel wat publieke middelen in dit sportcomplex steekt, heeft ze geen controle over de zwemtarieven voor de gewone Leuvenaars. Te vrezen valt dat we met de komst van Sportoase in Wilsele er een nieuw duur zwembad bij krijgen.

Voor de bouw van het nieuwe sportcomplex geeft de stad een renteloze lening van € 14,2 miljoen aan de Groep Sportoase. Jaarlijks komt daar gedurende 27 jaar nog een exploitatiesubsidie van € 940.000 bovenop. Allemaal publieke middelen. En toch maakt het bestuur enkel afspraken rond de tarieven voor scholen en sportclubs. Het zal Sportoase zijn die de tarieven bepaalt voor de Leuvenaars die ‘s avonds een baantje willen trekken of op zaterdag gaan plonsen met de kinderen. Een zwembeurt in Wilsele zal een stuk duurder worden. Mensen met kleine inkomens dreigen de dupe van het hele verhaal te worden, terwijl die mensen het hoe dan ook steeds moeilijker krijgen om een plek te vinden in onze stad. Voor onze fractie is het duidelijk: heronderhandel de deal met Sportoase en zorg ervoor dat het nieuwe zwembad toegankelijk blijft voor alle Leuvenaars. Maar we werpen ook de vraag op of je voor basissportinfrastructuur in de deelgemeenten wel moet kiezen voor een samenwerking met een privépartner. Deze samenwerkingsovereenkomst zullen wij in geen geval mee goedkeuren.

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *