Bezorgdheid verkeersafwikkeling toekomstig woonzorgcentrum

0 Flares 0 Flares ×

Op de gronden van het OCMW achter de Weduwenrij komt er een nieuw woonzorgcentrum. Tijdens de gemeenteraad van 25 november 2013 was ik bezorgd over de verkeersafwikkeling rond het toekomstige woonzorgcentrum ‘Wijgmaalbroek’. De ingang van het woonzorgcentrum komt vooraan aan Wijgmaalbroek te liggen, wat extra verkeer zal betekenen van bezoekers, personeel en leveranciers.

Het feit dat er in een samenwerking tussen het OCMW en een private onderneming een woonzorgcentrum komt in de dorpskern van Wijgmaal is voor Groen  een goede zaak. Er is nood aan hedendaagse woongelegenheid voor senioren, dus het project op zich juichen we toe. Maar we zijn, samen met de buurtbewoners, terecht bezorgd over het verkeer dat dit nieuwe woonzorgcentrum met zich mee zal brengen en we zijn vooral bang dat de verkeersafwikkeling op de hoek van de Pastoor Bellonstraat, de Hadrianusstraat en Wijgmaalbroek tot verkeersonveilige situaties zal leiden.

De vraag van de Groene fractie aan het stadsbestuur is de volgende: zou het mogelijk zijn bij de voorbereiding van de bouwplannen de verkeerssituatie op dit kruispunt te onderzoeken en te bekijken hoe dat gevaarlijke punt op een veiligere manier  kan worden ingericht tegen dat het nieuwe woonzorgcentrum komt?

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *