Vraag over de besparing op het Flankerend Onderwijsbeleid op de gemeenteraad

0 Flares 0 Flares ×

Groen vindt het gelijke-kansenbeleid in scholen erg belangrijk en vanuit de bezorgdheid hier rond stelde gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen tijdens de gemeenteraad van 8 december enkele vragen aan schepen van onderwijs Ridouani. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen vanaf volgend jaar 29,36 % minder middelen voor de projecten die ze realiseren vanuit het fonds voor Flankerend Onderwijsbeleid. Voor de stad Leuven betekent dat dat het budget zal dalen van 82.720,- euro naar 59.000,-. foto leerling in de klas

In tijden dat de scholen sowieso al de werkingsmiddelen gaan verliezen die ze tot nu toe kregen voor de ondersteuning van leerlingen met een kansarme achtergrond, is deze besparing op het budget Flankerend Onderwijsbeleid een nieuwe, harde klap voor het gelijke-kansenbeleid in deze scholen.  Met dit budget voert de stad Leuven immers een actief gelijke-kansenbeleid aan de hand van allerlei zinvolle en concrete initiatieven. Voor Leuven gaat het daarbij om projecten zoals het buddyproject, Brede School, Brede Opvang en het Risk-project. Voor scholen, die kreunen onder de uitdagingen om sociale ongelijkheid tussen de leerlingen weg te werken, is de aanvulling via deze projecten zeer welgekomen.

De vragen die werden gesteld: Wat is de inschatting van de schepen over de impact van de vermindering van de middelen op de Leuvense projecten? Komen er projecten in het gedrang? Zal de stad het tekort eventueel bijpassen? Hoe staat het stadsbestuur tegenover deze besparingen?

Schepen Ridouani reageerde dat hij niet tevreden is met deze besparing, maar stelde tegelijk gerust.  De impact op de Leuvense projecten zal niet zo groot zal zijn, omdat  Leuven deze projecten zelf al gedeeltelijk mee financiert vanuit de eigen middelen. Natuurlijk kunnen de eigen middelen van de stad niet alle besparingen van de federale regering opvangen. Schepen Ridouani denkt dat alle belangrijke projecten onder het Flankerend Onderwijsbeleid kunnen blijven bestaan en beloofde een overzicht hiervan in de volgende commissie Onderwijs.

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *