Voorstel verhoging premie herbruikbare luiers

0 Flares 0 Flares ×

Tijdens de gemeenteraad van 20 februari stemt de gemeenteraad ons voorstel goed waardoor de premie die ouders krijgen die herbruikbare luiers gebruiken wordt verhoogd. Goed nieuws voor het verminderen van de afvalberg en ons leefmilieu.

Heb je er al eens over nagedacht hoeveel wegwerpluiers 1 baby gebruikt op 2,5 jaar? 5000 à 6000 stuks. Weet je hoeveel stuks wegwerpluiers de stad Leuven elk jaar vermijdt door herbruikbare luiers aan te moedigen? Daardoor verkleint ze vandaag de afvalberg met 510.000 stuks wegwerpluiers per jaar.

Sinds 1998 geeft de stad Leuven aan ouders van pasgeboren kindjes huisvuilzakken ter waarde van 90,- euro. Om het gebruik van herbruikbare luiers aan te moedigen, kunnen ouders ook kiezen om in de plaats van deze huisvuilzakken, een premie van 125,- euro te ontvangen, indien ze  na de geboorte een aankoop van herbruikbare luiers van minimaal 200,- euro kunnen bewijzen. Wij stellen voor de premie te verhogen voor de aankoop van herbruikbare luiers tot 150,-euro bij een aankoop van 200,- euro en dit omwille van de volgende redenen:

  • Het is goed dat de stad het gebruik van herbruikbare luiers wil aanmoedigen. Daarom is de premie voor de herbruikbare luiers hoger dan de waarde van de huisvuilzakken. De stad heeft daar goede argumenten voor: afval wordt beperkt en ondanks het feit dat je de herbruikbare luiers moet wassen is de milieubalans heel wat positiever dan die van de wegwerpluiers. Door het gebruik van herbruikbare luiers kunnen we de voetafdruk van onze baby’s tot 40% verkleinen!
  • Het verschil tussen de aanmoedigingspremie en de kostprijs van de gratis huisvuilzakken, is  vandaag echter te klein geworden. Sinds de invoering van de premie in 1998 is de premie voor herbruikbare luiers nog maar 1 keer verhoogd. De prijs van de vuilniszakken stijgt wel, waardoor het verschil tussen de waarde van een pak huisvuilzakken en de premie gedaald is van 45,- euro naar 35,- euro. Daarom trekken we de premie op tot 150,- euro, om zo het verschil en dus de aanmoediging weer groter te maken tot een verschil van 60,- euro.
  • Ook al is het gebruik van herbruikbare luiers goed voor de portemonnee, de aankoop van een startpakket is toch wel een hele investering voor jonge ouders. Een basis starterspakket kost 300,- à 350,- euro. Een verhoogde premie kan ervoor zorgen dat ouders gemakkelijker de stap naar herbruikbare luiers zullen zetten.
  • Uit een rondvraag bij gemeentes uit de buurt blijkt dat er heel wat gemeentes vandaag een premie geven van 150,- euro, waaronder bijvoorbeeld Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Haacht, Holsbeek en Hoegaarden.
  • De budgettaire impact van verhoging van de premie van 125,- euro naar 150,- euro is beperkt. In Leuven waren er in 2015 1146 geboortes, waarvan 7,2% van de ouders een aanvraag deed voor de premie voor herbruikbare luiers. Op basis van deze cijfers zou dat een meer uitgave betekenen van ongeveer 2000,- euro per jaar. Indien we met een verhoging van de premie voortaan 15 % van de ouders kunnen overtuigen om gebruik te maken van herbruikbare luiers, zou de meer uitgave van ongeveer 4000,- euro  nog altijd beperkt blijven.
  • Omdat sommige kinderkribbes in Leuven enkel met herbruikbare luiers werken en aan de ouders vragen om een beperkt pakket van herbruikbare luiers aan te kopen om te gebruiken in deze kribbe met een aankoopbedrag van ongeveer 180,- euro, is het ook mogelijk dat ouders met een lager aankoopbedrag dan 200,- euro een premie krijgen die de helft bedraagt van de bewezen aankoopsom.

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *