Visie Groen op de meerjarenbegroting Onderwijs

0 Flares 0 Flares ×

Op de gemeenteraad van 19 december 2013 verwoorde ik de visie van Groen op de keuzes die de stad Leuven maakt wat betreft het onderwijsbeleid voor de komende jaren. We zien zeker heel wat waardevolle doelstellingen en er worden heel wat zinvolle projecten ondersteund. Daarbij denken we aan het project Brede School en Brede Opvang, het buddy-project en de opzet van een Task Force om Leuvense scholen te helpen hun capaciteit uit te breiden. Maar tegelijk hebben we toch ook enkele bezorgdheden. Binnen het Leuvense Flankerend Onderwijsbeleid is er veel aandacht voor de ondersteuning van de basisscholen, maar wij vinden dat er evenveel aandacht moet komen voor projecten uit het secundair onderwijs.

Flankerend Onderwijsbeleid heeft als opdracht de sociale ongelijkheid binnen het onderwijs zoveel mogelijk weg te werken.  Niet alleen in het basisonderwijs maar ook binnen het secundair onderwijs is het probleem van sociale ongelijkheid groot.

Zo moet zeker het probleem van de voortijdige schooluitval worden aangepakt. Zoals we weten uit onderzoek hebben jongeren die zonder diploma het onderwijs verlaten heel weinig kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de stad time out projecten en het RISK project ondersteunt, projecten die net deze voortijdige schooluitval willen tegengaan door leerlingen die om diverse redenen willen afhaken in het onderwijs op te vangen in tijdelijke projecten buiten de school ( time out projecten ) of binnen de school ( RISK project ). Dit zijn projecten waar het onderwijs zelf geen geld en personeel voor heeft, vandaar dat het belangrijk is dat de stad voor deze middelen zorgt.

Een tweede probleem in het secundair onderwijs is de spijbelproblematiek, wat vaak een signaal is van een dieperliggende sociale of persoonlijke problematiek. We vinden het spijtig dat het stadsbestuur maar 500,-€ uittrekt voor een aanpak en dat deze aanpak enkel bestaat uit het drukken van folders. Ik hoop dat de politie, het gerecht, de stad en de scholen gaan samenwerken aan een echt spijbelbeleid dat niet alleen gericht is op repressie, maar gaat werken met korte en lange projecten aan de interne motivatie van de spijbelende leerlingen.

Een derde bezorgdheid heb ik rond het welbevinden van jongeren op school. Eén van de manieren om schooluitval en spijbelen tegen te gaan is net ervoor te zorgen dat jongeren zich goed voelen op school. Vandaar dat we erg tevreden zijn dat jullie deze doelstelling hebben opgenomen in het beleidsplan. Voorlopig is de doelstelling er wel maar wordt er nog geen geld voor uitgetrokken. We moedigen jullie als stadsbestuur aan dit zo snel mogelijk wel te doen.

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *