Verslag vergadering bewoners Remylaan rond de spoorwegovergangen

0 Flares 0 Flares ×

Op 23 oktober 2013 kwamen een 15-tal bewoners van de Remylaan samen om hun opmerkingen en vragen rond de plannen rond de spoorwegovergangen in Wijgmaal te bundelen. Samengevat zijn dit hun 6 grootste bekommernissen:

 1. Gebrek aan concrete informatie voor de bewoners. Graag meer duidelijkheid vanuit Infrabel en het stadsbestuur, de mensen blijven met veel vragen zitten.
 2. Op tijd inspraak organiseren voor de Wijgmaalse burgers bij de opmaak van de plannen, niet wanneer de plannen al rond zijn.
 3. Bezorgdheid rond de verkeersafwikkeling in heel Wijgmaal.
 4. Bezorgdheid rond het natuurgebied aan het Dijlepad: het behoud van de Dijlearm en degelijk onderhoud.
 5. Bezorgdheid rond de leefbaarheid aan de Remylaan, geen drukker en sneller verkeer.
 6. Geen verdeeldheid in het dorp: het doel is een leefbaar dorp voor iedereen

Er waren ook heel wat concrete vragen:

 • Wat gaat er gebeuren met het natuurgebied aan de Dijle? Wordt er iets opgeofferd? Zal men er nog rustig kunnen fietsen? Wordt er iets opgeofferd van het Lijnloperspad?
 • Zal er tijdig inspraak zijn van de bevolking bij deze plannen en hoe zal deze inspraak worden georganiseerd?
 • Komt er ooit iets in huis van plannen rond Wijgmaal? Er zijn al zoveel plannen gelanceerd, maar er gebeurt bijna nooit iets concreets.
 • Welke fasering is er voorzien rond de voorbereiding en de implementatie van de plannen?
 • Komt er door de wijzigingen meer drukte in de Remylaan? Zal het verkeer sneller zijn omwille van een autoluw centrum? Hoe zullen de verkeersstromen lopen?
 • Wat gaat er gebeuren met het stationsplein en het station? Welk impact heeft dat op het verkeer op de Remylaan?
 • Waarom worden er in de huidige plannen de hangaar en de parking tegenover de Remysite vermeden? Wie is de eigenaar? Is er een deal met de eigenaar hierrond?
 • Is er een verband tussen de ontwikkeling van de Remysite en de ontwikkeling van Leuven Noord ( KUL )?
 • Wat gebeurt er met de Stationsstraat? Blijft het éénrichtingsverkeer? Hoe zal de parking aan het station bereikbaar blijven?
 • Wie is eigenaar van het natuurgebied in zijn geheel? En wie is eigenaar van het stukje natuurgebied ( wildernis ) tussen de Leibeek en de Dijlemeander? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en opruim afval?
 • Is er aan de Dijlemeander voldoende plaats om een tunnel aan te leggen? Zal de Dijlemeander dan niet moeten verdwijnen?
 • Welke soort treinverkeer komt er nu door Wijgmaal ( soort: gevaarlijk transport, chemisch, nucleair … en frequentie )? Zal de soort en de frequentie veranderen na de afschaffing van de overwegen?
 • Wat met de afwikkeling van het verkeer richting Aarschotsesteenweg? Zal de Weggevoerdenstraat die kunnen slikken? Komt er een nieuwe weg?
 • Wordt er met het opmaak van de plannen van de verkeersafwikkeling voldoende rekening gehouden met de geplande woonuitbreidingsgebieden en dus met de extra bewoners die dat met zich mee brengt? Is er voldoende aandacht voor openbaar vervoer ( De Lijn ) en fietsvervoer?

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *