Vergunning nv Kani/Celis aan de Vaart in Tildonk vernietigd

0 Flares 0 Flares ×

De vergunning van de firma André Celis voor de aanleg van een loskade en opslagterrein voor bouwmaterialen langs de Vaart in Tildonk is vernietigd. “We winnen opnieuw een veldslag”, meent Peter Forceville van de actiegroep die tegen de komst van een nieuwe ontsluitingsweg en -brug in Tildonk ijvert. De rust in de gemeente wordt daarmee gevrijwaard, voor even dan toch.

Het voornemen van de firma André Celis om een loskade en een op- en overslagterrein voor bouwmaterialen langs de Vaart in Tildonk te bouwen, blijft voor juridisch getouwtrek zorgen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde onlangs immers de vergunning die de provincie voor de noodzakelijke ophoging van het industrieterrein afleverde.

De zaak was aangespannen door de actiegroep die zich tegen de komst van een nieuwe ontsluitingsbrug in Tildonk verzet. “Het aangelegde industrieterrein is volgens deze uitspraak illegaal, en kan dus niet geëxploiteerd worden”, meent Peter Forceville van het actiecomité. “En geen loskade betekent ook geen behoefte aan een ontsluitingsweg die de rust in ons landelijke gemeente verder zou kapotmaken.” Volgens Forceville gaat dit om heel wat meer dan alleen de ophoging van een stuk industrieterrein. “We spreken hier over een gigantisch mobiliteitsdossier van misschien wel 10 miljoen euro dat men – om het goedgekeurd te krijgen – in vele kleine stukje heeft gekapt. De ontsluiting van één bedrijf zou bovendien een enorme impact op de leefbaarheid van Tildonk en de omwonenden van Hambos hebben”, zegt de spreekbuis van de strijdende omwonenden. Ook tegen de aanleg van de eigenlijke brug en het tracé voor de nieuwe ontsluitingsroute erlangs, richting de Mechelsesteenweg, heeft de groep nog procedures lopen.

Papieren oorlog

Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) spreekt echter over de winst van een ‘papieren oorlog’. “De uitspraak heeft alleen betrekking op een onvoldoende motivering van een kleine ophoging van zo’n 30 are die in fase één al is gebeurd. Tegen de vergunning voor de veel grotere ophoging van de rest van het zeven hectare grote terrein, is er geen beroep aangetekend. In de realiteit is er dus niks veranderd en kan Celis op dit moment ongehinderd verder gaan met de ophoging”, weet de burgemeester. Hij staat achter een goede, verkeersveilige ontsluiting van de industrieterreinen Hambos en Kruineiken. “Niemand kan ontkennen dat het zware verkeer van twee scholen wegleiden de meest verkeersveilige oplossing is”, zegt Swiggers.

Fietstunnels liggen er al

Ook over de nog lopende juridische procedures tegen de brug en bijhorende weg maakt Swiggers zich weinig zorgen. “Uiteindelijk zullen de vergunningen en dus ook de ontsluitingsweg er hoe dan ook komen. De fietstunnels liggen er al lang, en wat de brug zelf betreft; die wordt momenteel ook al gebouwd. Als oplossing voor het definitief afgesloten jaagpad komt er rond de bedrijfssite van Celis nog een alternatief omleidingsparcours voor fietsers en wandelaars.”

Bron: HLN

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *