Vergoeding mogelijk voor schade door marters of vossen

0 Flares 0 Flares ×

Marters en vossen komen regelmatig voor in Wijgmaal en Leuven. Wie ze al op bezoek heeft gehad weet dat ze heel wat schade kunnen veroorzaken. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos ­betaalde vorig jaar 104.740 euro aan schadevergoedingen voor vernielingen aangericht door in het wild levende dieren. Marters zijn de grootste vandalen. Onder de motorkap van auto’s knabbelen ze de leidingen stuk en als ze op zolder geraken, laten ze niets van de dakisolatie over.

Weinig mensen weten het, maar wie wilde dieren op ­bezoek krijgt en daar schade aan overhoudt, kan een ­schadevergoeding vragen aan de Vlaamse overheid. Ook al zijn die dieren niemands ­eigendom.

“Vorig jaar ­ontvingen we 86 claims”, zegt Michiel Vande­gehuchte van het agentschap ­Natuur en Bos.

“Het jaar voordien waren dat er nog 96. Voor 2015 stond de teller eind november al op 74 aanvragen. Die worden uiteraard niet allemaal ontvankelijk verklaard. Er zijn voorwaarden aan ­gekoppeld. Zo is er een eigen risico van 250 euro bij schade door wilde of beschermde dieren. Vergoedingen ­lager dan 50 euro worden niet ­uitbetaald. Je moet ook kunnen aantonen dat je ­genoeg voorzorgen hebt genomen.”

Steenmarters zijn de grootste vandalen en waren vorig jaar goed voor 33 schadeclaims. Gevolgd door kleine rietganzen en kolganzen met 27 klachten. Hoe groot de schade was, wordt nog bepaald. “Vorig jaar werd voor de periode van 1 september 2012 tot 1 september 2013 in totaal 104.740 euro uitbetaald”, zegt Vandegehuchte.

Opvallend is dat het aantal schadeclaims voor everzwijnen en vossen beperkt blijft. Vorig jaar was er maar één klacht over een vos die een kippenhok had bezocht en vier over everzwijnen die schade aanrichtten. Dat terwijl de populatie van vossen en wilde zwijnen is toegenomen.

Bron : Het Nieuwsblad

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *