Uitbreiding luchthaven: Groen wil leefbaarheid voor bewoners vrijwaren

0 Flares 0 Flares ×

Ik houd jullie graag mee op de hoogte over de stevige debatten die het Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout de voorbije weken in het Vlaams parlement heeft gevoerd over de uitbreiding van de luchthaven in Zaventem. Groen positioneerde zich langs de kant van de buurtbewoners en de omliggende gemeenten, en kon het voortouw nemen in het debat versus minister van mobiliteit Weyts. Ze stelde hem kritische vragen in verband met de uiterst nefaste gevolgen van zo’n uitbreiding voor de leefbaarheid, de mobiliteit en het klimaat.

Het debat in plenaire vergadering werd uitgezonden op Villa Politica. Ook daar zei de commentator op televisie dat we als Groenen terechte punten op tafel brachten. Het volledige debat kan je hier herlezen of herbekijken:

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1224017/verslag/1225671

Er was ook een debat in de commissie leefmilieu van het Vlaams parlement. Daar hebben we met Groen opnieuw benadrukt dat met een uitbreiding de klimaatdoelstellingen totaal onhaalbaar worden, en dat de geluidshinder, CO2 en fijn stof op onaanvaardbare wijze zal toenemen. We zullen ook onze constructieve voorstellen opnieuw op tafel brengen, zoals het invoeren van een CO2 plafond, zoals ook werd verwezenlijkt in andere grote Europese luchthavens, zoals de Zweedse luchthaven.

Persbericht

N-VA minister Ben Weyts heeft zich vandaag op Radio 1 uitgesproken voor de uitbreiding van de luchthaven in Zaventem. Groen betreurt dat de minister geen gehoor geeft aan de bezorgdheden van de omwonenden over de leefbaarheid van de omgeving. “Dit uitbreidingsplan voor de luchthaven bedreigt de leefbaarheid én de mobiliteitssituatie van de omgeving rond de luchthaven. Het is aanstootgevend dat Ben Weyts de buurtbewoners in de steek laat,” stelt Vlaams parlementslid An Moerenhout.

Uit de plannen over de uitbreiding van de luchthaven blijkt dat er 22 woningen kunnen verdwijnen en dat er een muur van 18 meter hoog gebouwd zal worden. “Voor Groen is het van het grootste belang dat de leefbaarheid van de omgeving wordt gevrijwaard. De onteigening van een groot deel van een dorp en de bouw van een 18 meter hoge muur is niet wat wij verstaan onder een leefbare omgeving. Ook de geluidshinder zal toenemen, waardoor ook de gezondheidsschade voor de omwonenden zal toenemen. Het is ondertussen geweten en bewezen dat geluidsoverlast zorgt voor meer hart- en vaatziekten. De plannen stuiten dan ook terecht op veel protest van de omwonenden”, aldus An Moerenhout.

Uit de plannen blijkt ook dat Brussels Airport Company (BAC) bijna een verdubbeling van het aantal passagiers wil bereiken tegen 2040. Ze wil van 23 miljoen reizigers naar 40 miljoen reizigers per jaar gaan. “Hoe zullen deze bijna 17 miljoen extra mensen zich naar de luchthaven verplaatsen? De Brusselse Ring staat vandaag al stil en de aangekondigde investeringen in openbaar vervoer in de omgeving van de Brusselse Ring lopen immense vertragingen op,” zegt Moerenhout.

Een dergelijke exponentiële uitbreiding brengt ook het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar voor Vlaanderen. “Met Groen pleiten we er dan ook voor dat Bussels Airport zich engageert tot de nodige bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die internationaal worden afgesproken en Europees worden geratificeerd. We zien dat ook andere Europese luchthavens, zoals de Zweedse luchthaven Stockholm-Arlanda, zich mee inzetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Bovendien willen we dat er een wettelijk plafond voor CO2 en voor ultrafijnstof komt voor alle grond- en luchtactiviteiten. Ook zo kan en moet de leefbaarheid van de omgeving worden gegarandeerd”, besluit Moerenhout

 

 

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *