Stijging woninginbraken in Leuven en Wijgmaal in 2014

0 Flares 0 Flares ×

In 2014 is het aantal woninginbraken in het Leuvense fors gestegen ten opzichte van 2013. De gauwdiefstallen daalden dan weer spectaculair, net zoals het aantal verkeersongevallen. Ook in Wijgmaal was er een stijging bij de inbraken in woningen, auto- en fietsdiefstallen. Ik vroeg de cijfers per deelgemeente op tijdens de commissie Veiligheid.

Het was de korpschef Jean-Paul Mouchaers van de Leuvense politie, die de jaarlijkse criminografische cijfers voorstelden tijdens de commissie Veiligheid van dinsdag 10 maart 2015.

De cijfers van Leuven in zijn geheel

Daarbij merkte de korpschef eerst een opmerkelijke stijging in woongelegenheden op, van 658 feiten in 2013 naar 841 in 2014, waarbij vooral de stijging in de woning opmerkelijk is. Het is wel belangrijk om hierbij te vermelden dat het hier in 40 % van de gevallen om pogingen gaat. Vanaf volgend jaar zal de politie ook een opdeling maken tussen de inbraken en de inbraakpogingen. “Dat stijgende cijfer is vooral te verklaren door inbraakreeksen. We merken wel dat meer en meer bewoners zich beginnen te beveiligen. Maar dat aantal moet nog omhoog.” Opvallend was ook de stijging in diensten, waar er van 7 naar 64 feiten gegaan werd. “Dat is een voorbeeld van die inbraakreeksen. Er waren in 2014 52 feiten van inbraken in containterparken gemeld, dat was een heel zware piek. Maar die 7 verdachten zijn ondertussen gevat”, aldus Mouchaers.

Een andere opvallende stijging viel vast te stellen bij de fietsdiefstallen. Daar werd er van 1.662 diefstallen naar 1.915 gegaan, een stijging van 253 eenheden. “Al moeten we die cijfers wel wat nuanceren”, klinkt het bij Mouchaers. “Je kan je fietsdiefstallen online laten registreren. We merken dat steeds meer mensen dat weten. Er is dus gewoon een hogere aangiftebereidheid”. Bij het aantal gauwdiefstallen, werd dan weer een opmerkelijke daling vastgesteld. Van 1.387 werd er naar 903 vastgestelde feiten gegaan. “Wij vermoeden dat die daling dan weer te maken heeft met dat de criminelen van ‘specialiteit’ veranderen. De sterke stijging van het aantal woninginbraken is waarschijnlijk nauw verbonden met deze spectaculaire daling”, vertelt de korpschef.

Ook het aantal verkeersongevallen is gedaald. “En dat is opmerkelijk”, zegt Mouchaers. “Het voertuigenpark in België neemt namelijk elke dag toe, net zoals de bevolking doorheen de jaren is toegenomen. Die daling is dus erg positief nieuws”, gaat hij verder.

De cijfers opgesplitst per deelgemeente

Als je de cijfers opgesplitst ter deelgemeente bekijkt, valt op dat de cijfers in Wijgmaal erg laag zijn ten opzichte van  de andere deelgemeentes. Dat is positief maar heeft natuurlijk te maken met het feit dat Wijgmaal de kleinste deelgemeente is van Leuven. Maar ook al zijn de cijfers laag, de stijging van bijvoorbeeld de woninginbraken is wel hoog van 3 in 2013 naar 18 in 2014. Ook de stijging van de diefstallen aan  en in auto’s valt op ( van 4 naar 12 ) en de stijging van de fietsdiefstallen ( van 7 naar 12 ).

Waakzaamheid in je eigen buurt en de nodige preventieve maatregelen nemen is dan ook geen overbodige luxe. Aangezien de politie vaststelt dat preventieve maatregelen nemen echt wel helpt om inbraken te voorkomen, ben ik van plan binnen enkele weken een informatieavond in Wijgmaal te organiseren samen met de preventiedienst van de politie van Leuven, als er interesse voor is. Wie interesse heeft, kan het laten weten aan hilde.vanwichelen@telenet.be

1. Woninginbraken Leuven + opgesplitst per deelgemeente

Woning alg

Woning deelgemeentes

 

2. Inbraken in andere gebouwen  ( scholen, kantines, bedrijven … )

Leuven + opgesplitst per deelgemeente

Andere gebouwen alg

Andere gebouwen deel

3. Diefstallen in en aan voertuigen Leuven en opgesplits per deelgmeente

Auto alg

Auto deel

4. Fietsdiefstallen Leuven + opgesplitst per deelgemeente

Fiets alg

Fiets deel

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *