Aanplant nieuwe bomen langs de Vaart

0 Flares 0 Flares ×

Op dinsdag 10 maart 2015 start de (her)aanplanting van de bomen op de oevers langs het kanaal Leuven-Mechelen. Er komen 250 hoogstammige bomen. In het najaar wordt het jonge bomenbestand aangevuld met bosgoed.

De stad Leuven liet eerder 769 populieren vellen langsheen het kanaal Leuven-Mechelen. Daarvan stonden er ruim 300 op het Leuvense grondgebied. De overige bomen stonden op grondgebied van Tildonk, Kampenhout en Mechelen. De bomen waren kaprijp en hielden een reëel  veiligheidsrisico in. Ondertussen zijn de vellingen op Leuvens grondgebied beëindigd en maakt de afdeling groenbeheer van de stad Leuven werk van de heraanplanting.

De kanaaloevers zijn eigendom van Waterwegen en Zeekanaal NV. Maar omdat de stad het belangrijk vindt dat er snel nieuwe bomen langsheen het kanaal komen, neemt de afdeling groenbeheer van de stad Leuven de heraanplanting voor haar rekening. Het Agentschap Natuur en Bos steunt het initiatief en gaf zijn goedkeuring voor de aanplanting.

Gemengd bomenbestand

Na de heraanplanting zal de oever van het kanaal er helemaal anders uitzien. Vroeger sierden enkel populieren de kanaaloevers. Nu wordt de voorkeur gegeven aan een gemengd bomenbestand. Door te werken met verschillende boomsoorten ontstaat een grotere diversiteit die de natuurwaarde van de kanaalzone aanzienlijk verhoogt. Niet minder dan 250 hoogstammige bomen worden vanaf dinsdag 10 maart aangeplant. Het zijn bomen die meteen enkele meters hoog zijn en op een meter hoogte een stamomtrek van 12 tot 14 cm hebben. Uiteraard kunnen deze jonge bomen niet meteen het beeld van de hoge populieren vervangen. Maar, over enkele jaren zal hier opnieuw een mooie en diverse groene wand tot stand komen.

Deze boomsoorten worden vanaf 10 maart aangeplant:

 • Alnus glutinosa: gewone of zwarte els  –  10 stuks
 • Acer campestre: Spaanse aak / veldesdoorn  – 10 stuks
 • Carpinus betulus: Haagbeuk – 10 stuks
 • Fagus sylvatica: Beuk – 10 stuks
 • Fraxinus excelsior: gewone es – 5 stuks
 • Malus sylvestris: wilde appel – 30 stuks
 • Mespilus germanica: mispel – 8 stuks
 • Prunus avium: zoete kers – 12 stuks
 • Quercus robus: zomereik – 100 stuks
 • Rhamnus frangula: sporkehout – 10 stuks
 • Salix alba: schietwilg – 10 stuks
 • Sorbus aucuparia: lijsterbes – 10 stuks
 • Tilia cordata: winterlinde of kleinbladige  – 15 stuks
 • Ulmus laevis: iep – 10 stuks 

De aanplanting gebeurt gelijktijdig op de vier locaties langsheen het kanaal waar de populieren werden geveld. Voor iedere plek werd een beplantingsplan uitgewerkt. Aan de grens met Herent komt een enkele rij eiken. Op de andere locaties komen lossere aanplantingstructuren.

Appelbomen voor de eikelmuis

De wilde appelbomen worden vooral aangeplant omdat op deze locatie langsheen het kanaal één van de Leuvense koestersoorten woont: de eikelmuis. Het is een klein knaagdier dat behoort tot de slaapmuizen. Het is een bijzonder mooi diertje dat gemakkelijk herkenbaar is aan een zwarte oogstreep. Ze kunnen 10 tot 15 cm groot worden, houden een winterslaap en eten graag vruchten, noten, zaden, insecten en slakken. Dankzij de nieuwe aanplantingen is het voedselaanbod voor deze Leuvense koestersoort alvast gegarandeerd.

Aanvulling in het najaar

In het najaar wordt het jonge bomenbestand aangevuld met bosgoed: jonge exemplaren van heestersoorten, zoals Kornoelje, hazelaar, meidoorn, hulst, liguster, vogelkers, hondsroos, sleedoorn, vlier en Gelderse roos. Niet minder dan 6.700 van deze planten zullen samen met de jonge bomen uitgroeien tot een schitterend groenmassief, rijk aan soorten en met een grote diversiteit.

Foto bomen planten

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *