Stad Leuven start collectief renovatieproject

0 Flares 0 Flares ×

Er worden zoveel mogelijk huizen in dezelfde wijk samen gerenoveerd tot een energiezuinige woning. Studenten bevragen de bewoners van 8 wijken in Leuven. Ook de bewoners van het Wijveld en het Rietensplein in Wijgmaal zullen worden bevraagd. Er komt in een infoavond rond dit project in De Twijg op dinsdag 16 december om 120u. Het project kadert in de klimaatneutrale ambities van de stad.

Energiezuinige renovatie is een prioriteit in de verwezenlijking van de klimaatneutrale ambities van de stad. Meer dan 60 % van de CO2-uitstoot is immers afkomstig van gebouwen. Als je ook weet dat bijna ¾ van de woningen in 2030 er nu ook al staan èn dat de warmtevraag in woningen veruit de grootste energiebehoefte is, dan is het duidelijk dat isoleren of het reduceren van de energievraag van woningen cruciaal is. Isoleren van daken en eventueel van muren,  het plaatsen van isolerende ramen enzovoort  zijn maatregelen die weliswaar heel wat geld kosten maar terugverdiend worden.  Het terugdringen van de warmtevraag is een rendabele zaak, die ook het comfort in de woning vaak verbetert.

Toch aarzelen veel inwoners om de stap te zetten. Ze kijken op tegen de rompslomp, ze denken te weinig technische kennis te hebben of vrezen geen goede aannemer te vinden. Er is ook veel onduidelijkheid over de financiële rendabiliteit van de maatregelen. Met het collectieve renovatieproject wil de stad deze barrières wegnemen.

Deelnemers ontzorgen

Bij deze collectieve renovatie neemt de stad heel wat zaken op zich. We gaan na welke woningen geschikt zijn en welke werken kunnen uitgevoerd worden.  We willen de deelnemers zoveel mogelijk ondersteunen. Prijsoffertes opvragen, aannemers aanstellen, de werken opvolgen en uitzoeken voor welke premies en subsidies de deelnemers in aanmerking komen, nemen we op ons”, verduidelijkt schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani. De deelnemers sluiten zelf een contract met de aannemer en betalen de werken. Het project past niet alleen perfect in de klimaatneutrale ambities van de stad, het levert de deelnemers ook een dubbel financieel voordeel op: ze genieten van een groepstarief voor de uitvoering van de werken en besparen achteraf op hun uitgaven voor energie. Het collectieve renovatieproject richt zich in de eerste plaats op eigenaars, maar ook voor huurders kunnen alternatieve renovatieprojecten worden opgestart.

Onderzoek in 8 wijken, waaronder het Rietensplein en Wijveld 

Om na te gaan welke woningen in aanmerking komen voor de collectieve renovatie, wil de stad zoveel mogelijk woningen leren kennen. Dat doet ze aan de hand van een bevraging. Studenten van de Katholieke Hogeschool Leuven gaan in enkele wijken op stap met een vragenlijst. Ze stellen de bewoners vragen over hun woning en energieverbruik. In totaal bevragen ze ongeveer 700 woningen in 8 wijken, in het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015. In Wijgmaal zullen de studenten langskomen in de wijken Rietensplein en Wijveld.

Na de bevraging beslist de stad in welke wijken het renovatieproject wordt opgestart. Dat gebeurt op basis van enkele criteria. Zo hangt de keuze af van het draagvlak voor het project in de wijk. Ook technische criteria spelen een rol. De haalbaarheid om werken af te bakenen die grootschalig kunnen worden uitgevoerd en om verschillende werken eenvoudig opeenvolgend te plannen, is bijvoorbeeld bepalend. Tot slot zijn er energetische aspecten. Zo is het zinvol om te starten in een wijk waar een grote energiewinst kan worden behaald. De effectieve start van de renovatiewerken, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk isoleren van daken of van muren, het vervangen van ramen of verwarmingsketels, is voorzien in het najaar van 2015. Ook in de wijken die niet worden geselecteerd voor de collectieve renovatie, zal de stad initiatieven omtrent energiezuinige renovatie opstarten. Zo organiseren de stad en IGO een samenaankoop voor spouwmuur- en buitenmuurisolatie. De stad trekt ook aan de kar van andere samenaankoopprojecten en sociale isolatieprojecten en maakt ze bekend bij haar inwoners.

Infoavond

De stad organiseert enkele infoavonden over het collectieve renovatieproject op:

  • 9 december 2014 van 18.00 tot 21.00 uur in buurtcentrum Casablanca, Prins Regentplein 34, Kessel-Lo
  • 16 december 2014 om 20.00 uur in school De Twijg, Ursulinenstraat 1, Wijgmaal
  • 16 januari 2015 om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum, Pastoor Eralystraat 10, Wilsele

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *