Verslag overleg spoorwegovergangen Wijgmaal

0 Flares 0 Flares ×

Ymeria, 5 juni 2014

Het Masterplan over de spoorwegovergangen is reeds besproken op het schepencollege, maar nog niet besproken en goedgekeurd op de gemeenteraad.  Met deze vergadering heeft Wijgmaal de kans om zijn bezorgdheden door te geven aan de gemeenteraad, voor de stad in het najaar het milieueffectenrapport (MER) en het ruimtelijk uitvoeringsplan(RUP) opmaakt.

foto overleg 1

Deze vergadering is een informele vergadering met afgevaardigden uit de verschillende straten. Schepen De Vlies benadrukt dat het initiatief uitgaat van 4 gemeenteraadsleden van Wijgmaal/Wilsele, maar niet van het stadsbestuur zelf.  Ook Infrabel is bewust niet betrokken bij dit initiatief. De stad zelf plant opnieuw een infovergadering voor de bevolking in het najaar van 2014.

De spreker van de stad licht de verschillende tracé’s toe en legt uit waarom meerdere varianten van tracé s niet weerhouden zijn.

Na deze presentatie wordt de vergadering opgesplitst in verschillende groepjes. Op elke tafel ligt een kopie van het voorsteltracé ( tracé 3 ) van de spoorwegovergangen. Vragen worden gesteld en suggesties geformuleerd.

imagesEJ3RUHQ7

Tracé 3

De legende van het plan van Tracé 3 dat op tafel ligt:

 • het fluogele gebied: bestemming = open ruimte, geen bebouwing, misschien sportvelden vb. een voetbalveld.
 • De grijs gearceerde zones: ontwikkelingsgebied voor woningen, nog niet bepaald van welk type.
 • De blokjes langs de nieuwe weg: huizen, met de bedoeling dat die niet te dicht bij de weg zouden komen te staan.
 • De lichtoranje gedeeltes: zijn erfachtige aanleg vb rond de Rozengaard en  tegenover De Twijg.

De 2 nieuwe wegen binnen het fluogele gebied tussen Baron Descampslaan en Wakkerzeelsebaan wekken veel vragen op: Waarom moeten er bestaande huizen wijken om ergens anders nieuwe huizen te bouwen? Waarom wordt het verkeer tot aan de Spar gebracht via een sterk bebouwde weg en langs de gemeenteschool?

Alternatieve voorstellen bij Tracé 3

De bewoners stellen enkele alternatieven voor :

 • Een westelijke ring om de Wakkerzeelsebaan nog meer te ontlasten: vanaf de Rotselaarsesteenweg, kruisend met de Wakkerzeelsebaan, in westelijke richting, achter het nieuwe kerkhof, langs de spoorlijn tot aan de Vaartdijk.  De stad argumenteert dat deze route onvoldoende het doorgaand verkeer in Wijgmaal zou verminderen, daarom is deze variant niet opgenomen.
 • Veel bewoners willen de verbinding tussen Baron Descampslaan en Wakkerzeelsebaan veel noordelijker dan waar ze nu getekend staat. Men stelt voor de weg te laten vertrekken aan de Rotselaarsesteenweg, achter de elektriciteitscabine door en dan door het veld naar beneden, kruisend met de Torenstraat, Kroonstraat en Ursulinenstraat.

plan voorstel tracé

 • Een derde voorstel is een extra weg aan te leggen nog noordelijker van Wijgmaal vanaf de Rotselaarsesteenweg in de buurt van de elektriciteitscentrale door het veld recht naar de Wakkerzeelsebaan. 

Verkeersstromen

Tijdens de vergadering wordt er veel gesproken over de verkeersstromen van het doorgaand verkeer.  Het stadsbestuur beweert dat ze de verkeersstromen wil beperken, maar de nieuwe weg kan volgens de bewoners een aanzuigeffect hebben van extra doorgaand verkeer uit het hinterland achter Haacht en Rotselaar.  Het centrum van Wijgmaal zal in de nieuwe situatie wel meer worden gespaard en dat is positief, maar de aanwezigen zijn wel bezorgd over de verkeersdrukte op de nieuwe wegen en over de drukte aan de bottlenecks namelijk aan de Spar, de kapel aan de Wakkerzeelsebaan en de brug over de Vaart. Men is ook bezorgd over het vrachtverkeer en het tracé van de lijnbussen in de toekomst. Rond het vrachtverkeer is er nog niet echt een plan en het tracé van de lijnbussen zou niet veel verschillen van de huidige situatie. Enkel zou de bus nu rijden via de Vaartdijk en niet meer via de Gebr. Tassetstraat. Er is ook bezorgdheid voor sluipverkeer vanuit Rotselaar via het dorp naar de Weggevoerdenstraat om naar de Aarschotsesteenweg te rijden.

Suggestie: De telling van het verkeer in het Masterplan dateert uit 2010 en men suggereert om opnieuw een telling te doen en de inwoners van Wijgmaal te bevragen of ze het erg zouden vinden om verder rond te rijden rond het dorp in ruil voor rustigere straten binnen het dorp.

Fietslussen

Op het plan staan nog geen fietslussen vermeld bij de spoorwegovergangen? Deze zullen sluiten voor auto’s, maar niet voor de fietsers en voetgangers. Er zullen wel 2 à 3 fietslussen worden voorzien.

 • Eentje aan de spoorweg aan de gebr. Tassetstraat
 • Eentje aan de kruising Wakkerzeelsebaan/Hambosstraat
 • Eventueel een derde aan de Baron Descampslaan. De bewoners vragen een extra fietslus voor het verkeer van en naar de Twijg. Waar en hoe wordt een opdracht voor het studiebureau.

Ook na te gaan is de nodige breedte voor het keren van fietskarren in de tunnel.

Spoorverkeer

De vraag werd ook gesteld wat de eigenlijke reden is voor Infrabel om de spoorwegovergangen in Wijgmaal ondergronds te maken. Er is informatie dat de reden is dat men dan meer gevaarlijker vrachtverkeer op deze lijn kan laten rijden ( chemisch transport, nucleair transport ). Schepen Devlies antwoordt dat hij op vraag van gemeenteraadslid van Groen Hilde Van Wichelen een parlementaire vraag heeft gesteld aan de bevoegde minister en dat hij haar het antwoord zal laten weten;

Financiering

Wie moet wat betalen: de stad of Infrabel?

Schepen Devlies antwoordt dat de financiële verdeelsleutel nog niet helemaal klaar is, de besprekingen tussen de stad en Infrabel zijn nog niet rond. Het algemene principe is dat de aanleg van de tunnels ten koste is van Infrabel, de aanleg van de omgeving dekt de stad.

Zuidelijke aansluiting

Op het plan van tracé 3 is niet duidelijk zichtbaar of de aanleg van de tunnel ter vervanging van de spoorwegovergang aan het station én het behoud van het fietspad langs de Dijle haalbaar zijn zonder het fietspad en de vijver in het natuurgebied aan de Dijlemeander te raken.  De bewoners vinden dit natuurgebied en het bestaande fietspad belangrijk en vragen dat het wordt gespaard.  Of het gebied intact blijft moet nog blijken.

Samenvattende conclusie:

De vergadering is positief verlopen, de aanwezigen waren tevreden over de het feit dat ze hun zeg hebben kunnen doen.

Er was een sterke eensgezindheid over 4 zaken:

– Verkeersomleiding noordelijker van Wijgmaal dan voorzien

– Aanzuigeffect van doorgaand verkeer en sluipverkeer door het dorp tegengaan

– Noodzaak van 3 fietslussen

– Geen onteigeningen van bestaande huizen

Verslaggeefster: Konnie Vanhoof

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

One thought on “Verslag overleg spoorwegovergangen Wijgmaal

 1. Patrick Verroens
  14 juni, 2014 at 15:03

  mooi verslag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *