Resultaat overleg met schepen Devlies rond de spoorwegovergangen

0 Flares 0 Flares ×

Op 8 april legde ik samen met Jan Beliën, woordvoerder van de buurtbewoners van de Remylaan, de vragen van de bewoners voor aan de schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. Het werd een constructief overleg, waaruit de volgende interessante elementen naar voor kwamen:

– Het is niet de stad Leuven maar wel Infrabel die vragende partij is om de 4 gelijkvloerse spoorwegovergangen in Wijgmaal af te schaffen en te vervangen door 4 tunnels: 2 voor wagens en 2 voor voetgangers en fietsers.  Wat duidelijk werd is dat Infrabel dit echt van plan is, aangezien we met Wijgmaal in de top tien staan van hun prioriteiten.

– Op onze vraag wat de reden is voor deze hoge prioriteit geeft  Infrabel aan: meer veiligheid door minder ongevallen op de overweg zelf, de vlotheid van het treinverkeer en de hogere frequentie van het treinverkeer. Het wegwerken van gelijkvloerse overwegen zou passen in een globaal beleid van Infrabel hierrond. Op onze vraag of de echte reden niet is dat men door het wegwerken van de overwegen kan overschakelen op gevaarlijk vervoer ( bv. chemisch of nucleair ) kon de schepen niet antwoorden, omdat hij daarvan niet op de hoogte is. Nochtans hebben wij die informatie via via vernomen. Dit is natuurlijk erg belangrijk om weten. De schepen heeft beloofd dit na te vragen bij de bevoegde minister.

– Wat betreft de timing heeft men zeker nog 5 jaar nodig om alle nodige wettelijke stappen te zetten vooraleer de werken kunnen starten. Eerst moet er een Masterplan worden gemaakt, waar de commissie Ruimtelijke Ordening  en de gemeenteraad hun advies moeten over geven. Daarna wordt er een RUP ( Ruimtelijk Uitvoeringsplan ) gemaakt, waar er ook een MER ( Milieu-effectenrapport ) voor nodig is. Het MER wordt gemaakt door MER- deskundigen van de Vlaamse overheid. Het RUP moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, de provincie en de Vlaamse regering.

– Op dit moment zijn ze bij het stadsbestuur  in de eerste fase namelijk  de voorbereiding van het Masterplan. Het schepencollege ( dus nog niet de gemeenteraad !) is volgens schepen Devlies akkoord met Tracé 3 van de plannen.  De verschillende tracés kan je vinden op de website van Infrabel : www.infrabel.be of http://www.infrabel.be/sites/default/files/documents/20130917_infosessie_studie_spoordoortocht_wijgmaal_def.pdf

– In 2010 is er een gedaan van de verkeersstromen in het dorp. Men heeft toen op verschillende plaatsen metingen gedaan. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het Masterplan.

– De stad wil er bij Infrabel op toezien dat ze bij de werken niet voor de goedkoopste oplossingen gaan, maar dat de afwerking bv. van de tunnels kwalitatief moet zijn en mooi landschappelijk geïntegreerd.

Uit deze uitleg kunnen we besluiten dat het belangrijk is dat, als we als bewoners van Wijgmaal inspraak willen hebben in de richting die deze plannen uitgaan, we dat snel moeten doen. Want eenmaal het Masterplan er is en dit wordt goedgekeurd door het schepencollege en  de gemeenteraad, zijn de grote lijnen uitgetekend en is het tracé bepaald.  Aangezien men het masterplan wil afronden tegen het bouwverlof, hebben we schepen Devlies het volgende gevraagd en verkregen:

– Het Masterplan wordt in mei/juni besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad. Op deze manier worden de gemeenteraadsleden geïnformeerd.

– De schepen en enkele mensen van zijn diensten zijn bereid in mei/juni  een overleg in Wijgmaal te hebben met een groep geïnteresseerde bewoners  vanuit de verschillende delen van het dorp om samen het Masterplan te bekijken en eventuele opmerkingen of aanbevelingen te doen. Via deze weg kunnen deze aanbevelingen nog worden gebruikt bij het opmaken van het Masterplan.  Hopelijk bezorgt de schepen ons het Masterplan , zodat we het  op voorhand kunnen doornemen. De schepen gaat dit nog bekijken met het schepencollege.

Wie vanuit Wijgmaal geïnteresseerd is om aan dit overleg met de schepen deel te nemen, gelieve dat te laten weten aan hilde.vanwichelen@telenet.be. Wanneer de datum van het overleg vaststaat, wordt het op de website gepubliceerd : www.hildevanwichelen.be

 

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *