Provincie geeft steun aan actiegroepen vliegtuighinder

0 Flares 0 Flares ×

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft dinsdag unaniem een motie goedgekeurd die een vliegwet met een rechtvaardige spreiding boven Brussels Airport eist. Deze motie is een steun voor de actiegroep “Leuven Rechtdoor” die zich kant tegen komst van de extra vliegroute “Leuven Rechtdoor” boven het noordoosten van Leuven zoals onder andere boven Wijgmaal.

foto fietstocht LR

“Veel omwonenden zijn bereid om geluidshinder tot op een bepaald niveau te verdragen, als ze overtuigd zijn dat die rechtvaardig gespreid is”, klinkt het in de motie. “We pleiten voor een wettelijk verankerde regeling van de opstijg- en landingsprocedures vanop Brussels Airport, die de lawaaihinder rechtvaardig spreidt.”

De veiligheid van de passagiers en de omwonenden moet volgens de motie primeren. Ook de windrichting en het historische baangebruik zijn bepalend voor de selectie van de opstijg- en landingsroutes.

“Een rechtvaardige spreiding van de lawaaihinder impliceert een spreiding over de verschillende gewesten en gemeenten en niet de belasting van steeds nieuwe groepen gehinderden”, klinkt het. “In de verdeling van de hinder moeten vluchten met luidruchtige toestellen, piek-, nacht- en weekendvluchten en de frequentie van het overvliegen zwaarder doorwegen. Wijzigingen aan vliegroutes en geluids- en windnormen moeten objectief worden bepaald.”

Probleem verplaatsen

De provincieraad pleit ook voor een afbouw van de lawaaierige nachtvluchten. “Ook bij de dagvluchten moeten de geluidsemissienormen gelijke tred houden met de technische vooruitgang rond het geluidsarmer maken van vliegtuigen”, klinkt het.

De provincieraad vraagt ook gelijke geluidsnormen en -rapportering in alle gewesten en dringt daarnaast aan op een transparante communicatie. Zo zouden de omwonenden makkelijker beslissingen aanvaarden.

Tot slot verzet de raad zich tegen een mogelijke verlenging van startbaan 25L, omdat de ingreep het probleem naar verluidt alleen maar zou verplaatsen.

Bron: Het Nieuwsblad

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *