Problemen voor de Wereldwinkel van Wijgmaal

0 Flares 0 Flares ×

Wie wil en kan de wereldwinkel helpen aan een nieuwe locatie?

De eigenaar van het huis waar de huidige winkel gevestigd is heeft verleden jaar laten weten het lopende contract niet te willen verlengen. Het budget van de wereldwinkel is beperkt en maakt het onmogelijk om in Wijgmaal een pand te huren op de normale woningmarkt.

Daarom is de wereldwinkel op zoek gegaan naar mogelijke plaatsen in openbare gebouwen in de gemeente die in aanmerking zouden kunnen komen om de winkel onder te brengen.

Hun oog viel toen op het leegstaande vroegere bibliotheeklokaal in het Ymeriacomplex. Dat zou een zeer goede locatie zijn en een meerwaarde bieden voor het gebouw, voor de omgeving en voor de inwoners van Wijgmaal. Het is centraal gelegen en er zijn ruimschoots parkeerplaatsen aanwezig, wat de bereikbaarheid van de winkel enorm ten goede zou komen.

Een gesprek met een verantwoordelijke van de sportdienst van de stad leerde hen dat dit echter geen optie is, omdat deze plaats ingenomen zou worden door de groendienst als omkleedruimte, wat dan ook kort daarna is gebeurd. Dit schijnt een vreemde beslissing vermits er in het Ymeriacomplex andere lokalen voor dat doel in aanmerking komen.

De wereldwinkel in de vroegere bibliotheek zou de gemeenschapsfunctie van de Ymeria versterken en opnieuw meer leven brengen op die locatie. Het is toch jammer dat in een deelgemeente waar zo weinig gemeenschapsvoorzieningen voorhanden zijn, een goede ruimte in eigendom van de stad gebruikt wordt als omkleedruimte en/of bureel.

Tijdens een gesprek met een medewerker van het departement gebouwen en ruimtelijke ordening van de stad heeft de wereldwinkel de andere mogelijkheden in Wijgmaal onder de loep genomen: de gemeenteschool, het stationsgebouw, bijgebouwen van het kasteeltje enz.…, zonder enig resultaat. Ze vinden geen ruimte die geschikt is om de wereldwinkel in onder te brengen.

Vermits Leuven een fair trade gemeente is, hopen ze nog steeds op enige tegemoetkoming of steun van de stad in deze zoektocht. Zijn er echt geen mogelijkheden waarbij de stad hen kan helpen?

Als ze voor april 2020 geen oplossing vinden, dan verdwijnt de wereldwinkel in Wijgmaal, dit zou toch heel jammer zijn!

Wie een betaalbare ruimte kent in het centrum van Wijgmaal die kan gehuurd worden en die zou kunnen dienen voor de wereldwinkel, neem dan contact op met de verantwoordelijke Kristina Hennebel via mkhennebel@skynet.be.

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *