Juridische procedure tegen Leuven Rechtdoor nog niet voorbij

0 Flares 0 Flares ×

Ondanks het feit dat de rechter reeds heeft beslist dat de vliegroute Leuven Rechtdoor moet worden teruggebracht naar de oude route, is de juridische strijd nog niet voorbij. Er werd namelijk verzet aangetekend tegen deze beslissing. Om deze verderzetting van de juridische procedure te bekostigen, organiseert de vzw Leuven Rechtdoor voor de 2de keer een paella-avond in de Waaiberg in Leuven op zaterdag 7 november. Steunen kunt U door aanwezig te zijn of door storting van een gift.

Zoals U enige tijd geleden hebt vernomen, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brussel,  bij vonnis van 11 mei 2015, gewezen bij verstek, de staking van het gebruik van de vliegroute Leuven Rechtdoor bevolen. Minister Galant heeft Belgocontrol opgedragen de vliegroute te schrappen, en Belgocontrol heeft aangekondigd tegen eind maart 2016 deze instructie te kunnen uitvoeren. De vzw Leuven Rechtdoor was in deze procedure tussengekomen ter ondersteuning van de door de gemeente Haacht, Holsbeek en Aarschot ingestelde procedure. Dit was uiteraard fijn nieuws en tegelijk een eerste overwinning voor de  regio.  De werkgroep Leuven Rechtdoor vertegenwoordigt de getroffen bewoners uit Herent noord, Wijgmaal, Wilsele, Leuven, Haacht (Tildonk, Wespelaar en Wakkerzeel), Rotselaar, Holsbeek, Aarschot, Tielt-Winge, Lubbeek en Bierbeek.

Voor alle duidelijkheid, de werkgroep willen een billijke spreiding van het vliegtuiglawaai én van stilte in de ganse Leuvense regio zoals dit in het verleden altijd gebeurde, niet de luchthaven weg. Maar het kan niet dat één regio zomaar zijn hinder (10% van alle opstijgende vliegtuigen vanaf de luchthaven op gemiddeld 16% van de dagen in het jaar) doorschuift naar ons zonder goede redenen, behalve dan om zelf volledige stilte op te eisen. Alle bewoners in de Leuvense regio zijn evenwaardig en hebben recht op een aantal dagen in het jaar rust en stilte.

Ondertussen hebben de Belgische staat , de gemeente Herent en een vijftiental bewoners uit Bertem en Herent verzet (voor de Belgische staat) en derdenverzet (voor de bewonersgroepen uit Bertem en gemeente Herent)  aangetekend tegen deze uitspraak en werden de werkgroep, samen met de gemeenten Haacht, Rotselaar, Holsbeek en Aarschot, gedagvaard. Om hun rechten optimaal te verdedigen, heeft de vzw Leuven Rechtdoor een advocatenbureau onder de arm genomen om hen in deze procedure juridisch bij te staan. De juridische procedure loopt op dit moment en een nieuwe uitspraak wordt voor het einde van het jaar verwacht.

U zal begrijpen dat zo’n juridische procedure echter veel geld kost. Daarom organiseert de werkgroep voor de tweede keer een  PAELLA – AVOND.  Deze avond vindt plaats op zaterdag, 7 november 2015  in  taverne De Waaiberg in Leuven vanaf 19.30 uur. U kan inschrijven  door een mail te sturen naar leuvenrechtdoorpaella@gmail.com. U vermeldt het aantal personen en stort het bedrag op rekeningnummer BE95 7380 4174 2758 van KREDBEBB op naam van Leuven Rechtdoor vzw met vermelding van uw naam en aantal personen. Prijs per persoon is 15 euro (paella à volonté, eigen dranken niet inbegrepen).

Uiteraard zijn vrije giften op hetzelfde rekeningnummer van harte welkom indien U niet kan aanwezig zijn.

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

One thought on “Juridische procedure tegen Leuven Rechtdoor nog niet voorbij

  1. Greet
    7 oktober, 2015 at 19:52

    We steunen Leuven rechtdoor voor de volle 100% en hopen op een eerlijke spreiding…paella-avond wanneer mogelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *