Overleg burgmeesters en schepenen over de vliegroute Leuven Rechtdoor

0 Flares 0 Flares ×

Woensdagavond 3 september verzamelden een 15-tal burgemeesters en schepenen van 7 gemeentes uit de regio getroffen door de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor in het gemeentehuis van Haacht samen met leden van de bewonersgroep Leuven Rechtdoor. Ook de schepenen Devies en Ridouani van Leuven waren aanwezig. 

Er werd informatie uitgewisseld over de nieuwe vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ en een strategie bepaald voor verdere acties. Alle aanwezige gemeenten hebben toegezegd een motie, die de intrekking van Leuven Rechtdoor eist, op de eerstvolgende gemeenteraad of schepencollege ter bespreking en eventueel goedkeuring voor te leggen. Het standpunt van de gemeenten zal overgemaakt worden aan de federale regeringsonderhandelaars met het doel het principe van eerlijke spreiding van de geluidshinder door vliegtuigen in een regeerakkoord op te nemen.

De dichtbevolkte regio ten noorden en oosten van Leuven neemt reeds jaren 70% van alle landende vliegverkeer van Zaventem voor zijn rekening gedurende 85% van de dagen in het jaar. Door de nieuwe Leuven Rechtdoor vliegroute voor opstijgende vliegtuigen, zonder overleg ingevoerd op 6 maart 2014, komt hier nog eens extra lawaaihinder op de resterende dagen van het jaar bovenop. De noordrand van Leuven is nu de enige regio rond de luchthaven die geen enkele dag meer rust kent. Het uitgangspunt van de bewoners is dat er een eerlijke spreiding van lusten (stilte) en lasten (lawaai) moet zijn over alle gemeentes en bewoners in de buurt van de luchthaven. Alleen zo kan de luchthaven duurzaam en stabiel blijven groeien als belangrijke economisch centrum in Vlaams-Brabant zonder het milieu en de gezondheid van de bewoners te schaden. Bovendien is de vorige Leuven West (bocht naar rechts vóór Leuven) route logischer, veiliger, milieuvriendelijker en leidt ze tot een betere spreiding van het lawaai.

De eis van de gemeentes heeft als doel de nieuwe route Leuven Rechtdoor ongedaan te maken in de komende maanden en snel terug te keren naar de situatie van voor 6 maart, waarbij ook de westelijke regio van Leuven terug een klein deel van de lasten (15% van alle vertrekkende vliegtuigen per jaar) op zich neemt.

Als deze stappen geen resultaat hebben, zullen een aantal gemeenten en bewoners onder Leuven Rechtdoor samen juridische stappen ondernemen om de vliegroute aan te vechten.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *