Over ons

Samen met een enthousiaste Groene ploeg

unnamedMijn werk als gemeenteraadslid voor Groen in Leuven doe ik niet alleen. Samen met een gemotiveerde, hardwerkende ploeg van 7 verkozen mandatarissen in de gemeenteraad en 2 verkozenen in de OCMW-raad werken we als ecologische partij in Leuven aan een klimaatneutrale stad voor en door iedereen.

Groene politiek heeft altijd de vinger aan de pols gehouden van wat ons omringt. Grote uitdagingen als de klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen, de onrechtvaardige verhoudingen tussen rijk en arm laten zich ook lokaal voelen. Maar de antwoorden op die uitdagingen kunnen ook lokaal beginnen. Een stad als Leuven is dan ook perfect geplaatst om nu al de stad van de toekomst te worden. Groene politiek is altijd politiek van de hoop geweest, en dat is wat deze stad goed kan gebruiken. Hoop, handelen vanuit een langetermijnvisie, openheid voor nieuwe ideeën, een frisse tegendraadsheid, dat zijn waarden waar groene politiek voor staat.

Hebben we voor alles een pasklare oplossing die met een vingerknip zaken zal veranderen zonder dat we het merken? Nee, toch niet. Maar het is wel belangrijk dat we enerzijds een sterke visie hebben op de richting die we uit zouden moeten gaan, en anderzijds werken aan een stedelijke gemeenschap die bruist van ideeën. Een open gemeenschap waar burgers mee kunnen denken en mee verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zo krijgen we een stad die veerkrachtig wordt en zo beter klaar is om om te gaan met de immense maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.

De toekomst begint vandaag. Dit zijn de kernpunten van het groene project voor Leuven voor de volgende jaren:

 • Deze stad is niet alleen van wie nu leeft, maar ook van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we voluit werk maken van de uitbouw van Leuven tot een duurzame ecostad. Leuven klimaatneutraal in 2030? Daar staan we helemaal achter. Maar we zijn ervan overtuigd dat enkel met een sterker Groen het ook echt mogelijk zal worden.
 • Deze stad is niet alleen van wie genoeg geld heeft om hier te kunnen wonen. Daarom willen we echt werk maken van nieuwe visies en modellen om wonen betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom willen we de strijd met de armoede in al zijn vormen blijven aangaan.
 • Deze stad is niet alleen van enkele politici, hooggeplaatste personen of experts. Deze stad is van ons allemaal is. Daarom willen we een omslag in de manier waarop deze stad bestuurd wordt. We willen gaan naar een bestuursstijl waarin goed uitgewerkte participatie van burgers de norm wordt, en niet de uitzondering.

Onze Groene gemeenteraadsleden:

 • Fatiha Dahmani ( fractieleidster )
 • Lies Corneillie
 • Marleen Demuynck
 • Hilde Van Wichelen
 • Toon Toelen
 • Thomas Van Oppens
 • David Dessers

Onze OCMW-raadsleden:

 • Louis Debruyne
 • Heidi Vanheusden

Onze gedeputeerde bij de provincie Vlaams-Brabant:

 • Tie Roefs

Onze parlementsleden:

 • Anne Dedry ( Federaal parlement )
 • An Moerenhout ( Vlaams parlement )

Secretaris Groen Leuven

 • Kris Fierens

Voorzitter Groen Leuven

 • Jan Mertens

Wil je meer lezen over ons programma dat we proberen waar te maken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: klik hier
Wil je meer lezen over ‘Wie is wie bij Groen Leuven’: klik hier