Over mij

Hilde Van Wichelen

Hilde Van Wichelen

Ik ben 53 jaar, ik heb 3 kinderen en Laurent is mijn partner. Ik geef al heel wat jaren enthousiast les in Leuven. Ik woon meer dan 20 jaar in Wijgmaal en ben actief in de schoolraad van De Twijg, de Wereldwinkel, de  11-11-11 actie en de werkgroepen Gastvrij Wijgmaal en Klimaatosfeer Wijgmaal.

Ik ben in de politiek gestapt omdat …

ik na jarenlang bij mijn leerlingen op te komen voor een verdraagzame, sociale en duurzame samenleving niet anders meer kan. Een reis naar Auschwitz en een rondreis in Israël en de Palestijnse gebieden hebben mij er nog meer bewust van gemaakt welke belangrijke rol politiek en de burger kan spelen.  Een succesvolle fietsactie met onze buurtactiegroep in Wijgmaal was de concrete aanleiding om op de lijst te gaan staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Ik werd verkozen en zetel sinds januari 2013 in de Leuvense gemeenteraad.

Ik kies daarbij voor Groen omdat …

Groen een veelkleurige, pluralistische partij is, die ijvert voor een duurzame samenleving  waar vrouwen, holebi’s, allochtonen,… een prominente plaats krijgen.

Ik droom van een samenleving …

waarin alles zo geregeld is dat de 3 P’s in evenwicht zijn. Aan de ene kant mag/moet de economie goed draaien en mag er Profit ( winst ) worden gemaakt, maar deze winst mag niet ten koste gaan van onze planeet ( Planet ) en al helemaal niet van de leefbaarheid voor de mens ( People ).

Ik wil als gemeenteraadslid van Leuven…

aan politiek te doen vanuit de mensen, gebaseerd op wat er leeft bij de mensen in Wijgmaal en in Leuven.  Voor mij moet politiek “Community based” zijn:  de participatie van en de samenwerking met de burger staat centraal. Ik wil naar de burger toestappen, naar hen luisteren, hun vragen en bedenkingen meenemen naar de gemeenteraad en ervoor ijveren dat goede ideeën en terechte vragen van de burgers niet worden genegeerd.

In de Leuvense gemeenteraad ben ik actief…

In de Leuvense gemeenteraad zet ik mij actief in voor verschillende thema’s die mij nauw aan het hart liggen: alles wat te maken heeft met Wijgmaal aan de ene kant en met het onderwijs, cultuur en sociale zaken aan de andere kant. Binnen onderwijs gaat mijn voornaamste zorg naar het wegwerken van de sociale ongelijkheid via een degelijk uitgebouwd Flankerend Onderwijsbeleid. Het Buddy-project, Brede School en Brede Opvang zijn daarbij belangrijke initiatieven die moeten blijven bestaan. Om de capaciteitsproblemen in het secundair onderwijs tegen te gaan wil ik het stadsbestuur stimuleren om de uitbreiding van secundaire scholen te ondersteunen. Ik ben ook erg bezorgd voor de veiligheid aan de schoolpoort en vraag het stadsbestuur ‘schoolstraten’ in de richten. Op het vlak van cultuur werk ik samen met collega Lies via overleg met heel wat mensen uit de sector aan een uitdagende Groene cultuurvisie voor de stad Leuven. Binnen het domein sociale zaken zijn voor mij een degelijke opvang en integratie van de vluchtelingen en de bestrijding van kinderarmoede belangrijke aandachtspunten. 

Voor Wijgmaal ijver ik voor…

  1. Een duurzaam masterplan voor Wijgmaal. In de toekomst dienen er zich allerlei projecten aan die veel  invloed zullen hebben op het leven in Wijgmaal: grote woonuitbreidingsgebieden, het sluiten van de spoorwegovergangen,  de heraanleg van het stationsplein en het kerkplein, …Als Groenen willen wij erop toezien dat dit masterplan duurzaam wordt uitgewerkt in samenspraak met de inwoners, met aandacht voor de mens ( leefbaarheid ) en het milieu ( klimaatneutraliteit ).
  2. Een degelijk jeugdhuis voor jeugdclub Impuls. Het jeugdhuis van Wijgmaal beschikt al meer dan twee jaar niet meer over een degelijke infrastructuur, alhoewel het stadsbestuur dit altijd heeft beloofd. Als Groenen willen wij de jongeren van Wijgmaal helpen aan een ruim, duurzaam en onderhouden jeugdhuis. Wij vinden dat het stadsbestuur mét  hen de nieuwe locatie moet zoeken en hen met raad en daad moet bijstaan om het te onderhouden.
  3. Gemeenschapsruimtes in het nieuwe Ymeriacomplex of in het stationsgebouw. Er worden plannen opgemaakt om een nieuw, groot sportcomplex te bouwen op de Ymeria site.  Het stationsgebouw krijgt een herbestemming. Als Groenen willen wij dat er naast sportzalen voldoende gemeenschapsruimtes worden voorzien, want in Wijgmaal zijn er voor het verenigingsleven te weinig mogelijkheden op dit vlak.
  4. Wijgmaal op de kaart in Leuven. Er zijn veel inwoners uit Wijgmaal die vinden dat er in Leuven te weinig aan hen wordt gedacht. Als Groenen willen wij Wijgmaal hoger op de kaart plaatsen en de participatie van de Wijgmaalse burger in het Leuvense beleid versterken via een jaarlijkse hoorzitting, waar het stadsbestuur 1 maal per jaar naar de noden van de Wijgmaalse bevolking komt luisteren. Wij willen er ook op toezien dat bij het opmaken van openbare werken Wijgmaal niet ‘vergeten’ wordt en met een voldoende regelmaat aan bod komt.

Twee persoonlijke aanraders in Leuven zijn …

op een mooie lente- of zomerdag vroeg in de ochtend vanuit Wijgmaal langs de Vaart naar Leuven fietsen en de zon zien opgaan over de Dijlemeanders aan de overkant

of

in aangenaam gezelschap tijdens de middaglunch een rijkelijke “Il Tagliere di Max” verorberen in de  Zoff in de Mechelsestraat.