Opnieuw bezwaren van de buurt tegen activiteiten Celis aan de Vaart in Tildonk

0 Flares 0 Flares ×

De buurtbewoners dienen opnieuw een verzoekschrift in bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen, ter vernietiging van het besluit van de Bestendige Deputatie Vlaams-Brabant om werkzaamheden te laten uitvoeren op het terrein van Celis langs de Vaart in Tildonk. Celis plant een verdere ophoging van het terrein, installatie van containers, enz. … om de opslagplaats operationeel te maken. De Bestendige Deputatie heeft dit besluit genomen zonder rekening te houden met de vele bezwaren die op verschillende manieren in het  verleden werden geformuleerd:

Foto jaagpad open

  • Er is nog steeds geen definitieve of goede oplossing m.b.t. de ontsluiting van het betreffende industrieterrein.  De reliëfaanpassing en de ingebruikneming van het terrein doen de verkeersdruk op de dorpskernen van Wespelaar en Tildonk sterk toenemen. De plannen voor het creëren van een nieuwe ontsluiting van het industrieterrein Hambos en industrieterrein Kruineikestraat richting Mechelse steenweg zijn nog niet goedgekeurd. Zo lang dit niet is gebeurd, is de aanleg van nieuwe industrieterreinen voorbarig.
  • Momenteel wordt het jaagpad  gebruikt voor de ontsluiting van het betreffende terrein richting de Vaartdijk op het grondgebied van Tildonk. Hierdoor werd de publieke weg nr. 3 ontoegankelijk gemaakt voor andere gebruikers dan de vrachtwagens van de NV Kani.
  • De ontwikkeling langs de Leuvense Vaart van activiteiten die extra wegen vereisen, is flagrant in tegenspraak met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hierin staat immers net dat geen activiteiten zullen ontwikkeld worden die de aanleg van nieuwe wegen vereisen.
  • De verstoring van het landelijk karakter van dit gebied staat niet in verhouding tot de maatschappelijke baten van het project.  Het creëert geen extra werkgelegenheid. Het betreft enkel een verschuiving van activiteiten.
0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *