Vraag bij goedkeuring concessie stationsgebouw

0 Flares 0 Flares ×

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2013 werd de concessie voor het stationsgebouw van Wijgmaal goedgekeurd. Zoals de concessie nu is opgemaakt, wacht men eigenlijk af tot er een mogelijke investeerder komt, om dan de bestemming in grote mate aan te passen aan de ideeën van die investeerder. Groen zou dit liever anders zien. Het zou veel beter zijn om eerst de bevolking te raadplegen om zo te weten welke behoeften er zijn, om die dan zo goed mogelijk te integreren in het concessievoorstel.

Het is vooreerst een goede zaak dat het stadsbestuur heeft beslist tot de aankoop van de boot waar Impuls in terecht zal kunnen. We betreuren wel dat de stad altijd zei dat men het stationsgebouw niet kon renoveren voor Impuls omdat het van de NMBS was, terwijl nu blijkt dat er al twee jaar een erfpacht is. De jongeren van het jeugdhuis waren immers graag teruggekeerd naar het station.

Bij de invulling van de nieuwe bestemming voor het stationsgebouw zou het stadsbestuur nu de kans moeten grijpen van een participatief traject. In plaats van af te wachten tot er een voorstel van een investeerder komt, stellen we een behoeftenonderzoek voor bij de Wijgmaalse bevolking. Met het resultaat daarvan kan dan ook de commerciële invulling zo goed mogelijk overeenkomen met het gemeenschapsgedeelte. Er zijn bv. heel wat vragen naar gemeenschapsruimte in Wijgmaal. Als men kiest voor participatie kan dat er ook toe leiden dat meer mensen betrokken willen worden (misschien zelfs mee willen investeren) in het gemeenschapsgedeelte. Je kunt een participatietraject erg creatief invullen. Zo zou je de ruimte tijdelijk kunnen laten gebruiken en kun je zo experimenteren met verschillende invullingen, om te zien wat werkt. We zijn er alleszins van overtuigd dat een participatieve aanpak grotere kansen geeft om het uiteindelijk project te laten slagen, waardoor het station terug een belangrijke rol kan spelen in het lokale gemeenschapsleven.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *