Nieuws uit het vluchtelingenhuis Wilsele

0 Flares 0 Flares ×

Er is heel wat leven in het vluchtelingenhuis van Wilsele. Dirk De Vis maakt een stand van zaken van de voorbije maanden.

Nieuwe studio’s zijn afgewerkt

Dankzij het werk van vrijwilligers werd een ongebruikte ruimte in de bijgebouwtjes van het huis omgebouwd tot een mooie studio. Een vaste ploeg van 3 vrijwilligers heeft van bij het begin er hard aan gewerkt om nog wat meer ruimte te maken voor de opvang van vluchtelingen in het huis. Af en toe konden ze rekenen op extra hulp, naar gelang de werkzaamheden. Het spreekt vanzelf dat we al deze mensen extra willen bedanken voor het mooie werk. Het mag gezien worden en we mogen er fier op zijn.

Foto bewoners

Nieuwe bewoners

Op 1 maart werd de nieuwe studio ‘klaar om bewoond te worden’ bevonden. Slechts 2 dagen later nam een nieuwe bewoonster van het vluchtelingenhuis, samen met haar zoontje, haar intrek in de studio. Hawa is een 29 jarige moeder die in oktober 2015 haar land Guinée ontvluchtte. Ze heeft een zoontje van 1 jaar en 3 maanden oud.

Maar … dat maakt dat we nu met 6 volwassenen en 5 kinderen verblijven in het Vluchtelingenhuis. Af toe denk ik terug aan de tijd dat er 2 kinderen in huis waren en we zeiden: twee kinderen in huis is meer dan genoeg! En kijk, nu zijn er vijf en dat gaat ook. De grootste vraag naar opvang komt trouwens van alleenstaande moeders met kind(eren). En dat aantal neemt toe. Het Vluchtelingenhuis kan er maar een heel klein aantal opvangen.

Vrijwilligerswerking

Maar… opvang is niet alleen onderdak geven. Intussen is een groepje vrijwilligers gestart die zich volledig focussen op het organiseren van activiteiten met en door de bewoners, met speciale aandacht voor de kinderen. Daarnaast blijft de vrijwilligersgroep bestaan die zich buigt over en helpt bij de psychologische, sociale en juridische begeleiding van de bewoners. Laat ons zeggen dat we niet alleen willen investeren in de materiële levensomstandigheden maar ook in de mensen zelf. Tenslotte is het Vluchtelingenhuis een realisatie van de vzw Recht op Migratie. En als organisatie is er ook de nood ons te herbronnen, gedachten uit te wisselen en onze visie uit te klaren en te vernieuwen, niet alleen voor onszelf, maar ook naar buiten toe. Dat is dan weer meer dan stof genoeg voor een derde werkgroep die vorig jaar startte: de werkgroep ‘visie’. Zoals ge ziet: we zitten niet stil!

Warme groet,

Dirk De Vis

Inwonend priester in het vluchtelingenhuis

Voorzitter Recht op Migratie vzw

Foto tuin

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *