Nieuwe trottoirs in de Kroonstraat

0 Flares 0 Flares ×

De trottoirs in de Kroonstraat worden eind 2016 helemaal vernieuwd. Nadat de nutsleidingen de voorbije weken zijn (her)aangelegd, trekt het stadsbestuur  400.000 euro uit voor een degelijke vernieuwing van de trottoirs. Ik ben tevreden dat mijn aandringen hierover bij het stadsbestuur vruchten heeft afgeworpen en dat  we  met de bewoners de plannen mochten inkijken.  Begin mei kwamen we samen. De aanwezige bewoners zijn tevreden, want ze hebben slechts enkele opmerkingen.

Foto kroonstraat

Dit zijn de uitgangspunten die de stadsdiensten hebben gebruikt bij de plannen:

– Zoveel mogelijk de bomen behouden die er staan. Enkel aan de bushalte zullen er enkele bomen moeten plaatsmaken voor een beter uitgebouwde  bushalte.

– Er moeten geen onteigeningen gebeuren.

– Als er een garage is aan de woning, zal er een verharde oprit voor 1 wagen worden voorzien/benhouden.

– De voetpaden zullen zoveel mogelijk 1m20 breed zijn en regelmatig  worden verbreed met een inham tussen de bomen, zodat buggy’s of rolstoelen elkaar op die plekken kunnen kruisen.

– Aan de kant van de Wakkerzeelsebaan wordt er maar 1 opstapbushalte voor de bus behouden. De bushalte richting Leuven blijft bestaan als opstaphalte met bushokje, fietsbeugels en verhoogde opstapplaats. Het huidige bushokje aan de andere kant richting Wakkerzeel verdwijnt, omdat dit toch enkel als afstaphalte wordt gebruikt.

– De voorrang aan de Steenakkerstraat verandert. De bestuurders op de Kroonstraat hebben voorrang voor een betere doorstroming.

– Er komen 2 groene pleintjes ( bv. aan het Wijveld ) waar 5 grote bomen worden bij geplant. De 3 grote bomen op het pleintje aan de Steenakkerstraat blijven behouden.

– Er komt een verlaagde oversteek aan de zebrapaden.

Er zijn maar 3 bedenkingen/vragen gesteld door de bewoners:

–          Welke invulling is er voorzien voor de groenstroken tussen de bomen? Is er enkel gras voorzien? Er werd het voorstel gedaan om in het eerste stuk van de Kroonstraat van de B. Descampslaan tot aan het pleintje eventueel hogere grassoorten, lage heesters of éénjarigen te voorzien. In dat gedeelte van de straat heeft men gemakkelijk de neiging om te parkeren op die stroken, waardoor er nu bv nog weinig gras overblijft.

–          Bus 5 die van Wakkerzeel komt stopt blijkbaar steeds aan het pleintje met de bomen aan de kant van Steenakkerstraat en niet aan de bushalte achter het pleintje, omdat een gelede bus daar moeilijk kan draaien. Hoe kan dat best worden opgelost? Want nu moeten de passagiers over het graspleintje naar de bus stappen.

–          Als de trottoirs zijn vernieuwd is het echt belangrijk ook snel het wegdek te vernieuwen in asfalt, zeker in de draai tussen de Steenakkerstraat en het Wijveld. Daar zijn de betonplaten helemaal stuk gereden en zijn ze omwille van de brede gleuven niet meer berijdbaar voor fietsers.

In verband met de groenstroken tussen de bomen is er na overleg met de groendienst uiteindelijk besloten om voorlopig voor een invulling met een zo robuust mogelijke grasmat te gaan. Het is dan aan de politie om na de werken mee(r) toezicht te houden op het ordentelijk gebruik van de berm. Zoals altijd met infrastructurele hindernissen (oa. paaltjes) kunnen die eventueel achteraf op basis van aangetoonde noodzakelijkheid worden bijgeplaatst. Paaltjes verlagen echter het rendement waarmee deze graszones onderhouden kunnen worden, daar elke hindernis in het gras een vertraging van het maaiproces met zich meebrengt. Het aantal zal dan ook beperkt worden tot die plaatsen waar het echt noodzakelijk is. We begrijpen deze beslissing van de groendienst en vragen dan ook alle autobestuurders om niet te parkeren op de groenstrook, zodat die zo goed mogelijk in zijn waarde wordt gelaten.

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

One thought on “Nieuwe trottoirs in de Kroonstraat

 1. Annica
  17 september, 2016 at 13:52

  Dat klinkt interessant en ik ben benieuwd naar het resultaat.
  Na het vernieuwen van de voetpaden in het laatste stuk van Kroonstraat, is er bijna geen gras meer tussen de bomen. Wél héél véél onkruid. 🙁
  Er wordt ook zeer zelden gemaaid, wat betekent dat het onkruid zich verspreidt.
  Niet aangenaam en niet leuk als men een voortuin heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *