Motie Leuven Rechtdoor goedgekeurd door gemeenteraad Leuven

0 Flares 0 Flares ×

op de gemeenteraad

De motie voor een evaluatie van de vliegroute Leuven Rechtdoor en voor een billijke spreiding van de lawaaihinder is op maandag 29 september in de Leuvense gemeenteraad unaniem door alle partijen goedgekeurd. De inspanningen van de actiegroep en van alle inwoners die de petitie hebben getekend en werd beloond.  De inhoud van de goedgekeurde Leuvense motie kan je hieronder lezen.

De motie van Leuven verschilt op 1 punt van de moties van de andere getroffen gemeentes: Leuven spreekt zich niet concreet uit tegen de route Leuven Rechtdoor, maar laat het oordeel over de routes over aan de federale overheid.

MOTIE Leuven Rechtdoor 

Aan de uittredende federale regering,

Aan de federale regeringsonderhandelaars

Aan de verkozenen voor de Kamer en het Vlaams Parlement in de provincie Vlaams-Brabant.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de stad Leuven (Wijgmaal – Wilsele) al sinds het ontstaan van de luchthaven van Zaventem in ons land de last van vliegtuigen draagt, aangezien het overgrote deel  van de vliegtuigen (± 70%) landt op de banen 25L en 25R ;

Overwegende dat dit aanzienlijke hinder voor de inwoners van Wijgmaal – Wilsele meebrengt;

Overwegende dat sinds 6 maart 2014 de route ‘Leuven West’ voor opstijgend verkeer bij oostenwind is vervangen door de route ‘Leuven Rechtdoor’, zijnde dezelfde route over Herent-Haacht, Rotselaar, Wilsele-Wijgmaal en Holsbeek die ook voor het dalend verkeer gebruikt wordt;

Overwegende dat door het niet volledig toepassen van de procedures en afspraken, die gemaakt zijn in uitvoering van het Luchthavenakkoord van 2010 de nieuwe route  ‘Leuven Rechtdoor’ extra 5in strijd met wat afgesproken was) lawaaihinder veroorzaakt voor de inwoners van Wijgmaal en Wilsele;

Overwegende dat door de continue wijzigingen van de windnorm steeds meer vliegtuigen in de richting Leuven opstijgen;

Overwegende dat een dergelijke concentratie van vliegtuigbewegingen boven één regio (± 70 % van alle landende vliegtuigen + 20 % van de stijgende) ongezien is, en lijnrecht ingaat tegen het principe van redelijke spreiding dat overal elders wordt toegepast;  dat hierdoor voor de betrokken bewoners (zo goed als) alle rustdagen verdwijnen.

Overwegende dat deze volledig nieuwe vliegroute zorgt voor nieuwe gehinderden en bijkomende lawaaihinder .

Overwegende dat ook de route Leuven West in het verleden geluidshinder veroorzaakte in  ander delen van de stad;

Overwegende dat de luchthaven een belangrijke speler is in het Belgische en Vlaamse economische weefsel. Ook voor Leuven is de luchthaven een belangrijke economische factor en in termen van tewerkstelling een grote meerwaarde. De bewoners van de stad Leuven zijn bereid, zoals dat al jaren het geval is, een flink deel van de lasten op zich te nemen, in het bijzonder een groot deel van de landende vliegtuigen. Gevraagd wordt  echter dat andere gemeenten dat ook zouden doen, en dat iedere betrokken regio rond de luchthaven deelt  in de lusten en lasten.

Overwegend dat  de huidige opstijgroute Leuven Rechtdoor door de federale regering dient geëvalueerd te worden volgens de vijf  principes, die bij het tot stand komen van de  luchthavenakkoorden van 2008 en 2010 door de federale onderhandelaars werden vastgelegd:

1. De nieuwe route dient veiliger te zijn;

2. Vermijdt extra geluidshinder voor bewoners over dichtbevolkte gemeenten;

3. Omvat minder omleidingen zodat extra CO2-uitstoot en extra

verbruik van kerosine vermeden wordt;

4. Veroorzaakt geen lagere capaciteit voor de luchthaven;

5. Houdt rekening met andere routes, ook in het Europese luchtruim, zodat er geen risico op verstoring ontstaat

Overwegende dat evenwel thans blijkt dat de bewoners van Wijgmaal en Wilsele belangrijke bijkomende geluidshinder ondergaan door het invoeren van de Leuven Rechtdoor.  Dat bovendien de dalende vliegtuigen meer geluidshinder zouden produceren dan voorheen.

Overwegende dat het in het kader van de rechtszekerheid van belang is dat de voorziene informatie-en consultatierondes worden gevolgd;

BESLUIT

Artikel 1. Roept de uittredende en de toekomstige federale regering op  om een evaluatie te maken van de opstijgroute Leuven Rechtdoor waarbij de vijf bovenvermelde principes aan bod komen en onder meer geluidshinder voor bewoners van dichtbevolkte gemeenten vermeden wordt;

Artikel 2. Roept de uittredende en toekomstige federale regering op om de nodige maatregelen te nemen teneinde de geluidshinder voor alle omwonenden van de luchthaven maximaal te beperken (vb stille opstijg en landingsprocedures, hoogte en snelheid van vliegtuigen, …..)

Artikel 3. Roept de uittredende en de toekomstige federale regering om bij de evaluatie van de vliegroute rekening te houden met een billijke spreiding van het vliegverkeer en de nodige beslissingen te nemen om deze billijke spreiding te  realiseren;

 

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *