Meer lawaai van de vliegtuigen in Wijgmaal

0 Flares 0 Flares ×

Er is de laatste weken heel wat meer lawaai van vliegtuigen in Wijgmaal en Wilsele. Naast de hinder die er al lang is van de landende vliegtuigen, krijgen we sinds de nieuwe opstijgroute “Leven rechtdoor” in gebruik werd genomen in maart er nu ook nog eens het lawaai van de opstijgende vliegtuigen erbij te verwerken.  Hoe het zover is kunnen komen kan je lezen in het onderstaande artikel.

In de media was recent veel te doen over de nieuwe opstijgroutes vanop de luchthaven van Zaventem richting zuidrand/noordrand van Brussel. De heisa leidde er zelfs toe dat de Vlaamse regering een belangenconflict inriep. De bevoegde federale minister Wathelet, die van Vlaamse kant het verwijt kreeg dat hij de ‘sjiekere’ woongebieden aan de zuidkant van Brussel extra wou sparen, zag zich genoodzaakt de nieuwe plannen ‘on hold’ te zetten.

Wat tot dusver nog niet de media haalde, en nochtans een veel ingrijpender/onrechtvaardiger effect heeft in de spreiding van lawaaihinder, is de zogeheten opstijgroute ‘Leuven rechtdoor’. Die aangepaste opstijgroute vanop baan 07R, die wordt gebruikt bij oostenwind of noordenwind,  is officieel in voege sinds 6 maart 2014.

Tot vóór 6 maart 2014 maakten alle vertrekkende vliegtuigen vanop baan 07R (bij oosten/noordenwind) kort na het opstijgen ofwel een scherpe bocht naar links (de vluchten met bestemming naar het noorden en het westen), of een scherpe bocht naar rechts (de vluchten met bestemming naar het oosten en het zuiden). Sinds 6 maart is de situatie nog steeds dezelfde wat de bocht naar links betreft. De scherpe bocht naar rechts daarentegen, die de opstijgende vliegtuigen een tracé over de zuidkant van Leuven deed volgen, is afgeschaft. Alle vluchten met een bestemming naar het zuiden en het oosten (en dat is 60 tot 75 % percent van het vliegverkeer vanuit Zaventem) moeten nu de route ‘Leuven rechtdoor’ aanhouden. Dat tracé loopt, vanaf het punt waar vroeger de bocht naar rechts werd ingezet, nu in een rechte lijn tot boven het grondgebied van Rotselaar. Pas daar wordt de bocht naar rechts gemaakt, in een ruime boog om Leuven heen.

Welke de objectieve redenen zijn voor die drastische wijziging, zijn een mysterie, zeker als je de volgende vaststellingen/argumenten/bezwaren op een rijtje zet:

1.    Er was en is fel protest van de luchtverkeersleiders in Zaventem.

2.      De nieuwe route ‘Leuven rechtdoor’, voor de vluchten naar het zuiden/oosten, is voor de vliegtuigen een serieuze omweg van ‘tientallen extra nautic miles’, wat dus extra brandstofverbruik betekent. Een intussen gealarmeerde baas van een luchtvaartmaatschappij heeft zijn rekenmachine al in de aanslag om de extra kosten te tellen. Die omweg betekent ook extra luchtvervuiling.

3.      De uitzonderlijke manier van opstijgen – enkel voor deze route – betekent ook extra lawaaihinder. Alle andere opstijgmanoeuvres vanop Zaventem gebeuren in een vlotte constant klimmende boog of lijn. Specifiek voor deze route ‘Leuven rechtdoor’ moeten piloten in twee ‘schuifjes’ opstijgen. Eerst een stuk klimmen, dan een aantal miles weer horizontaal vliegen, en dan in een tweede fase opnieuw klimmen. Door die langer durende opstijgoperatie is er extra lawaaihinder.

4.      Die uitzonderlijke opstijgoperatie in twee fases is blijkbaar nodig uit veiligheidsoverwegingen: er moet genoeg afstand bewaard worden tussen de opstijgende vliegtuigen en de daarboven vliegende toestellen op weg naar hun aankomst op Zaventem. De oude opstijgroute met de bocht naar rechts leverde niet zo’n risico’s op conflictsituaties op en was dus én veiliger én makkelijker werken voor piloten en verkeersleiders.

5.  De nieuwe opstijgpolitiek vanop baan 07R heeft ook kwalijke gevolgen voor de efficiëntie en de frequentie van het vliegtuigverkeer. In het oude systeem maakten opstijgende vliegtuigen snel (na ongeveer 2 nautic mile vanaf het vertrekbaken) een bocht naar links of naar rechts, waardoor er op Zaventem snel een nieuw opstijgmanoeuvre mogelijk was. Met de nieuwe vertrekprocedure moeten de vliegtuigen veel langer (ongeveer 8 nautic mile) rechtdoor blijven vliegen. Wanneer de verkeersleiders nu een trager of minder goed klimmend toestel (wegens bvb zwaar geladen) laten vertrekken, betekent dit dat het, uit veiligheidsoverwegingen, onmogelijk is geworden een sneller toestel te laten vertrekken tot dat die zware/trage voorganger de FL100-zone heeft verlaten. Het duurt nu vaak 5 tot 6 minuten voor er een nieuw toestel kan opstijgen. Met alle nefaste gevolgen vandien: vertragingen van de opstijgfrequentie. In zijn interne mail noemt een chef luchtverkeersleider het een ‘praktisch onhaalbare vertrekprocedure’.

6..      De verlengde opstijgroute ‘Leuven rechtdoor’ gebeurt boven een woongebied dat op alle andere dagen van het jaar, zonder oostenwind/noordenwind, altijd al het dalende vliegtuigverkeer te verwerken krijgt, verdeeld over twee aanvliegroutes voor de landingsbanen 25R en 25L. Dat wil dus zeggen dat de bewoners van dit gebied (Nederokkerzeel – Winksele Delle – Wilsele/Wijgmaal – Tildonk – Wakkerzeel/Haacht – Rotselaar) nu geen enkele dag meer kennen zonder vliegtuiglawaai. Ze horen ofwel dalers, ofwel stijgers. Van een onrechtvaardige situatie gesproken: elders rond Zaventem wordt er overal gespreid, zelfs over de zuidrand van Brussel en de daar gelegen ‘sjiekere’ woongebieden. (en kiespubliek van o.a. Wathelet.)

7..      Blijft dus de hamvraag: op basis waarvan is beslist om de oude route, met de bocht naar rechts en doorvliegend over de zuidkant van Leuven, opgedoekt? En waarom krijgen de bewoners van dat gebied nu geen enkel vliegtuig meer boven hun hoofd? Als er geen objectieve redenen voor te vinden zijn, rest er maar één logische conclusie: er moet (politieke) druk uitgeoefend geweest zijn.

Op de werkvloer van Belgocontrol wil niemand het officieel en publiekelijk gezegd hebben, maar het is daar een ‘publiek geheim’ dat er effectief politieke druk is geweest van CD&V en dan vooral via Marianne Thyssen. Laatstgenoemde woont ‘toevallig’ zelf in Sint-Joris-Weert, deelgemeente van Oud-Heverlee. En Oud-Heverlee ligt op de ‘oude’ opstijgroute, net als Bertem en een stuk van Heverlee. ‘Toevallig’ zijn ook dat de ‘duurdere’ woongebieden aan de zuidwestkant van Leuven. De Leuvense burgemeester Tobback heeft zich overigens ook altijd verzet tegen vliegverkeer boven zijn stad/deelgemeenten

8..      Overigens is ook de bevolking van de betrokken gemeenten die nu de verlengde opstijgroute ‘Leuven Noord’ boven hun hoofden krijgen, daarover nooit ingelicht door hun gemeentebesturen. Het blijft voorlopig ook onduidelijk of die gemeentebesturen de mogelijkheid hadden / gekregen hebben om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe opstijgroute en de extra geluidsoverlast voor hun bevolking. Zouden ook hier politieke overwegingen gespeeld hebben?

9..      Pas nu, met het mooiere lenteweer en dus meer oostenwind, is bij de betrokken bewoners ‘de frank gevallen’. De eerste keren werd er nog gedacht dat die ‘rare’ opstijgmanoeuvres een zeer tijdelijk fenomeen waren, wegens bvb onderhoudswerken op de start- en landingsbanen. Maar ondertussen is duidelijk geworden dat die ‘uitzondering’ de vaste regel wordt, en daardoor groeit de verontwaardiging, zeker als er kennis wordt genomen van bovenstaande opmerkingen. Er is alvast een actiecomité ‘Wakker Wakkerzeel’ in de maak, met ook steun van mensen van Tildonk. En hoe meer ruchtbaarheid aan deze zaak kan worden gegeven, via de media, social media en politieke vertegenwoordigers, hoe meer mensen zullen beseffen dat deze situatie totaal onrechtvaardig is.

 

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

11 thoughts on “Meer lawaai van de vliegtuigen in Wijgmaal

 1. 31 mei, 2014 at 22:03

  https://www.facebook.com/pages/Leuven-Rechtdoor/1406750216274786

  Op deze facebookpagina kan je nog meer info vinden over de problemen rond “Leuven Rechtdoor”.
  Bedankt voor de tip, Ludwig.

 2. 4 juni, 2014 at 18:33

  Misschien toch ook niet onbelangrijk om op te merken dat Dhr Carl Devlies een behoorlijk aantal kiezers heeft in Bertem en omstreken en altijd een item heeft gemaakt om boven deze gemeenten geen vliegtuigverkeer meer toe te laten.

  We spreken hier over amper 6 tot 10% van het jaarlijks vliegtuigverkeer dat deze regio moest verwerken.
  Op zich getuigd dit van een onverdoken egoïsme dat geen eerlijke spreiding van het vliegverkeer wenst maar een centralisatie ten koste van anderen.

 3. Mark Lambrecht
  5 juni, 2014 at 12:38

  Gefeliciteerd met de uiterst gedetailleerde en correcte berichtgeving rond deze problematiek, en de steun. De hinder is enorm, elke dag van het jaar en onhoudbaar. Alle inwoners willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de luchthaven (ook ik gebruik die heel regelmatig) maar het moet wel eerlijk gespreid blijven. Iedereen moet een deel van de vliegtuigen krijgen, ook Oud-Heverlee, Bertem en Heverlee.
  Mag ik oproepen om klacht in te dienen via de Ombudsdienst van de Luchthaven via http://www.airportmediation.be ? Hoe meer klachten, hoe groter de druk wordt op de officiële instanties.

 4. Koen Vandromme
  6 juni, 2014 at 21:25

  Duidelijk bericht. Voeg aan de lijst van gemeenten met last alvast ook maar Holsbeek, Kortrijk-Dutsel & Sint-Pieters-Rode.

  vandaag 6/6 s’avonds is het weer “erg”

  De dalende vliegtuigen konden wij mee leven, maar dit slaat echt alles, bij momenten zien we dalende en stijgende tegelijk waarbij wij ons de vraag stellen of de regelgeving rond afstanden tussen kruisende vliegtuigen wel gerespecteerd zijn.

  Wij volgen alvast de raad van Mark om klacht in te dienen bij airportmediation, en zullen onze omgeving vragen het zelfde te doen.

  Graag had ik geweten of er nog actiecomités zijn in de omringende gemeenten waar we kunnen bij aansluiten om krachten en klachten te bundelen of is het beter voor hoslbeek een specifiek comité te starten.

 5. 12 juni, 2014 at 19:22

  Voor diegenen die het beter willen volgen: de app flightradar24 toont mooi hoe de vliegtuigen zich klaarzetten met een grote bocht om aan te schuiven voor het landen, en zo boven ons in een rijtje beginnen te dalen. De stijgers zie je ook natuurlijk. Veel moed met de overlast….
  Freek

 6. stefaan claeys
  22 juni, 2014 at 23:52

  beste
  inderdaad een zeer goed overzicht van hetgeen er gaande is.
  Voeg aan de lijst ook maar Tielt-Winge toe, inclusief de deelgemeente Meensel-Kiezegem.
  Wij wonen in Meensel-Kiezegem. 2 jaar geleden zijn we om gezondheidsperikelen verhuisd van Haasrode naar Meensel, en dit voor de groene omgeving en de rust. Vanzelfsprekend hebben we hiervoor een prijs betaald en dit heeft inspanning gekost.
  Nu wordt er met één simpele pennetrek, met de nodige politieke druk, heel wat vliegverkeer recht over ons gestuurd. Letterlijk ondraaglijk.
  De nieuwe vliegroute tart alle logica en ook de veiligheid komt in het gedrang.
  Vanavond was er een kruising tussen een dalend en stijgend vliegtuig. Natuurlijk zaten beide toestellen, gelukkig, op een andere hoogte, de vraag is alleen hoelang dit gaat duren.
  Tenslotte opvallend welke impact bepaalde politici hebben tegen alle logica in.
  groet

 7. Rudy Vanden Eynde
  1 juli, 2014 at 20:18

  Actiecomités en klachten bij Airportmediaton… Vrees dat dit een werk van lange adem is en niet echt veel zal uithalen. Ik kreeg niet eens antwoord (buiten ontvangstmelding)van de Ombudsdienst voor de luchthaven op mijn klacht van 4 weken geleden.

  Het is duidelijk dat er druk werd uitgeoefend vanuit politieke (CD&V) hoek in het Leuvense, ten voordele van bewoners van bepaalde gemeenten, maar ten koste van bewoners van talloze andere gemeenten, waaronder Tildonk, die al de meeste landende vliegtuigen te verwerken krijgen. Op zich al erg storend voor mij maar de opstijgende zijn er echt teveel aan.

  Zijn er geen rechtsmiddelen (Raad van State) waarmee deze onterechte beslissing kan worden terug gedraaid ?

 8. Johan Smeets
  23 juli, 2014 at 22:48

  Dag Hilde,

  Bedankt voor de uitgebreide info. Ik woon nu zelf in Wakkerzeel en ondervind de overlast dus aan den lijve… Weet je waar ik meer info kan vinden over de groep Wakker Wakkerzeel?

  Groeten,
  Johan (oud leerling HDC)

  1. Hilde Van Wichelen
   31 juli, 2014 at 13:52

   Dag Johan,
   Ik las je mailtje waarin je je bezorgdheid uit over het toegenomen vliegtuiglawaai, ook in Wakkerzeel. Inderdaad, spijtig genoeg is dit het gevolg van een beslissing die sinds begin maart is ingevoerd.
   Je kan je protest laten horen door klacht neer te leggen bij de luchthaven zelf http://www.airportmediaton.be, door de petitie online te ondertekenen http://www.petities24.com/leuvenrechtdoor, door deze petitie te verspreiden via je mailbox bij vrienden en kennissen en door een mailtje te sturen naar de burgemeester en schepenen van jouw gemeente.
   Als je je nog meer wil engageren, kan je ook lid worden van de actiegroep Leuven Rechtdoor en eventueel helpen met flyeren en het verspreiden van de petitie in jouw gemeente. Dit is de link naar de website van deze actiegroep http://www.leuvenrechtdoor.be/.
   Vriendelijke groeten en dank voor je interesse.
   Hilde Van Wichelen

 9. Florent Vandepoel
  7 augustus, 2014 at 20:40

  Vanavond 19:27 eerste opstijgend vliegtuig met duidelijk NW wind na ganse dag landen.
  Enkele minuten later landend vliegtuig… 19:50 opstijgend en landend vliegtuig in zelfde gezichtveld op zelfde tuidstip … Wat is dit allemaal?
  Nu 20:30 nog aanhoudend opstijgende toestelen… Nog steeds duidelijk NW wind!
  Reeds 2klachten gedaan bij airportmediation … Geen enkel antwoord!
  Ganse dagen landende toestellen moeten verwerken… Nu ook nog opstijgende lawaaimakers.
  Wie geeft hen dat recht om onze leefruimte zo te storen?

 10. susan
  12 oktober, 2014 at 23:04

  Mijn dochter van 7 wordt hier net wakker van het nachtlawaai van de vliegtuigen, het is nu bijna 23 uur en ze moet morgenvroeg naar school…
  We kunnen hier ook geen venster/verluchtingsrooster) meer openzetten wanneer de mensen hun haarden, kachels hebben aangemaakt (herfst,zomer en lente), want dat komt allemaal naar binnen (tegen dat je het doorhebt, ruikt het hele huis ernaar) en naast de stank moet je daar ook van hoesten.
  Er zijn gewoon veel te veel mensen en veel te weinig echte rechten en met de verdedigbaarheid van die rechten is het blijkbaar ook niet goed gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *