Kwaliteit en diversiteit in VBS Mater Dei in Leuven

0 Flares 0 Flares ×

Tijdens de opendeurdag van basisschool Mater Dei in Leuven werd er een panelgesprek gevoerd over hoe je kwaliteitsvol onderwijs maakt in een rijk gekleurde en sterk diverse school. Op voorstel van Groen komen de onderzoekers binnen enkele weken hun bevindingen voorstellen in de commissie Onderwijs en aanbevelingen doen in verband met onderwijs en beleid. 

mater_dei_jpg_500_209 debat diversiteit

Binnen de Leuvense context springt VBS Mater Dei in het oog omwille van de grote diversiteit en het gemiddeld meer kwetsbare doelpubliek.  Pascal Debruyne, onderzoeker aan de Universiteit Gent, wees tijdens het debat op de unieke positie van de school in deze context: ‘De superdiversiteit in de stad reflecteert zich toenemend in de leerlingenpopulatie. Klasjes stralen verschillende kleuren uit en meertaligheid wordt een alledaags gegeven. Daarnaast brengt de toenemende verkleuring ook vaak stijgende armoede en achterstelling met zich mee. Dat daagt leraars en schoolbesturen uit tot het herdenken van hun aanpak.’

Mater Dei ging deze uitdaging aan. ‘In de laatste 15 jaar sleutelden verschillende directeurs samen met schoolpersoneel en buurtactoren naar een vorm van “brede school” waarbij het binnen en buiten van de school en schoolaanpak nog moeilijk te scheiden is. Al liep dit zoeken naar een andere aanpak niet altijd van een leien dakje, toch mag het resultaat gezien worden. Naast een kwalitatief onderzoeksrapport opgemaakt door onderzoekers van het onderzoeksproject “DieGem” die dit proces in kaart brengt,  kreeg Mater Dei onlangs een positief inspectierapport dat de goede resultaten bevestigt. De school kan zich daarom een pionier noemen in Leuven op het vlak van superdiversiteit en kwalitatief onderwijs. De expertise die werd opgebouwd vormt een hefboom voor andere scholen in de stad waar verkleuring stilaan een feit wordt’, zegt Dr. Pascal Debruyne.

Om dit proces publiek te maken, als leercase voor andere onderwijsprofessionals en sociale actoren die bouwen aan de toekomst van het onderwijs in een superdiverse omgeving, organiseerde de Raad van Bestuur van Mater Dei, samen met de school en onderzoekers van DieGem een paneldebat tijdens de opendeurdag van de school.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *