Waarom kap van populieren langs de Vaart?

0 Flares 0 Flares ×

Is het wel een goede beslissing van de stad Leuven om te starten in Wijgmaal met de kap van de populieren aan de Vaart? Na navraag blijkt de kap noodzakelijk, zowel wat betreft de ouderdom van de bomen als voor de veiligheid van de voorbijgangers. Het zal de eerste tien jaar wel een veel kaler zicht worden langs de Vaart, want een landmark zijn de hoge populieren wel voor wie langs de Vaart van en naar Wijgmaal fietst. Maar de belofte aan nieuwe, sterke bomen maakt veel goed.

Toen ik het bericht hoorde was ik ook verrast en vroeg ik mij zoals velen af wat de reden is van deze drastische ingreep. Het gaat om 769 populieren die langs de Vaart staan tussen Leuven en Battel (Mechelen), dat komt neer op ongeveer de helft van de bomen die op dat traject staan. Het prachtige zicht van de grote oude populieren die langs de Vaart groeien zal dus binnenkort verdwijnen. Ik heb mij bevraagd bij mijn collega’s die al lang in de gemeenteraad zitten en bij de mensen van Natuurpunt Leuven.

Foto populieren aan de vaart

Kort samengevat komt het erop neer dat de populieren al zeer oud zijn ( 80 jaar ), meer dan kaprijp ( dat zijn ze al na 20 à 30 jaar ) en dat ze door die hoge ouderdom vaak grote takken verliezen of omvallen met de nodige veiligheidsrisico’s voor de boten, de wandelaars en de fietsers. Omwille van al deze redenen heeft de stad beslist samen met NV Waterwegen en Zeekanaal en het agentschap voor Natuur en Bos om de bomen te kappen en  te vervangen door nieuwe bomen. De bomen worden aan de aannemer verkocht voor 80.000 euro. Een deel van dat geld wordt geherinvesteerd  in nieuw groen langs de Vaart. Door het stormweer is de start van de werken ondertussen uitgesteld tot er betere weeromstandigheden zijn. 

Nog wat meer informatie: de Leuvense vaart is sinds de jaren 1994 overgedragen aan het Vlaamse Gewest, meer bepaald de NV zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. De aangeplante populieren hebben een dubbel doel, enerzijds de scheepvaart beschermen tegen windstoten en anderzijds houtopbrengst voor de stad Leuven. Ze zijn dus ooit massaal aangeplant uit economische overwegingen en maken nu deel uit van het landschap rond vele kanalen.  Aangezien deze bomen oorspronkelijk eigendom zijn van de stad Leuven heeft de stad Leuven nog het recht om deze bomen te gebruiken.

Populieren zijn geen bomen die een lang leven beschoren zijn. Populieren zijn snelgroeiende bomen die van nature uit een korte levensduur hebben en die (relatief) snel de ouderdom bereiken waarop ze beginnen aftakelen met alle gevolgen van dien (takval, omvallende bomen ). Het stadsbestuur van Leuven heeft indertijd een schadegeval moeten betalen van een binnenschip dat schade had opgelopen door een omgevallen boom en ook het jaagpad scheurde open door de val. Tot nu toe is het gelukkig altijd bij materiële schade gebleven, maar al één keer heeft een vrouw de schrik van haar leven beleefd toen zo’n boom op centimeters van haar naar beneden donderde. Ze hebben nu de bomen aangeduid die het meeste risico lopen om takken te verliezen of om te vallen. Die zullen verwijderd worden tussen 12 januari en 28 februari.

Het is logisch dat er ook voor de heraanplant van nieuwe bomen wordt gezorgd. De nieuwe beheerder van de vaart en het jaagpad is verplicht om in nieuwe beplanting te voorzien zoals reeds gebeurd is op andere stukken van de Leuvense Vaart.  Tot nu toe werd daarvoor es (Frangula Excelsior) gebruikt,  maar met de essensterfte is dat niet zo zeker. De keuze van de nieuwe boomsoort hangt van de eigenaar af.

Het landschap rond de Leuvense Vaart is geen beschermd landschap. Er zijn wel op diverse plaatsen natuurgebieden aangesloten aan de Vaart, maar de Vaart zelf en dus ook de populieren zijn niet beschermd.

Voor het kappen van de bomen zijn strenge regels opgesteld. Zo moet het vervoer van de bomen gebeuren via het water, om zo weinig mogelijk overlast te hebben van vrachtwagens. Ook het kappen zelf moet zo gebeuren dat er geen schade wordt aangebracht aan het jaagpad of de rest van de omgeving. Alles zal op een ecologische manier gebeuren. De bomen zijn nu al verkocht en zullen verhakkeld worden om te gebruiken voor biogas. Vanaf maart begint dan de aanplanting van nieuwe inheemse bomen en struiken.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *