Jobspotters proeven van jobs in Leuven

0 Flares 0 Flares ×

Een zeventigtal Leuvense jongeren konden via het project Jobspotters al proeven van verschillende jobs. Het biedt jongeren uit de eerste graad van een Leuvense middelbare school de kans om verschillende beroepen te ontdekken. Ze krijgen de kans om in kleine groep gedurende enkele weken meerdere uren op pad te gaan met een gepassioneerde coach en de job uit te proberen op de werkvloer.

Leerlingen in het secundair onderwijs moeten al snel een studierichting kiezen. Het is een belangrijke keuze die hun toekomst bepaalt. Veel jongeren worstelen met deze beslissing omdat ze geen goed beeld hebben van de eigen talenten, voorkeuren en van de jobs die daarbij passen. Om die reden startte de stad vorig jaar een nieuw onderwijsproject, Jobspotters. De coach laat de leerlingen al doende ondervinden wat ze moeten kennen en kunnen voor een bepaalde job, ondersteunt hen bij hun vragen over ‘later’ en helpt hen inzicht te krijgen in zichzelf en hun talenten. Door een inkijk te geven in de dagdagelijkse realiteit van het beroepsleven, wil stad Leuven de  toekomstperspectieven van jongeren verbreden en verrijken en hen zo de beslissing voor een verdere studierichting vlotter en bewuster laten nemen.

“We willen jongeren die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, extra motiveren voor hun studies. Hun blik verruimen en van een soms negatieve schoolkeuze een positieve maken, is het idee achter Jobspotters. Het persoonlijk en herhaaldelijk contact tussen de jongeren en de coach op de werkvloer is uniek. De vertrouwensrelatie die zo ontstaat, is essentieel voor het welslagen van het project”, zegt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani. “Een coach die de eigen ervaringen met school en werk deelt en de jongeren laat voelen in hen te geloven, geeft vleugels en stimuleert hen om ervoor te gaan. Op deze manier willen we mogelijke demotivatie en vroegtijdige schoolverlating voorkomen.” 

Samenwerking met vele partners

Stad Leuven werkt voor het project Jobspotters samen met scholen en organisaties die naschoolse activiteiten aanbieden. Afhankelijk van de deelnemende school of organisatie vindt Jobspotters plaats tijdens de schooluren of op woensdagnamiddag. De scholen Redingenhof, KA2 De Ring, het Miniemeninstituut en kinderwerking Fabota namen reeds deel. Ook andere scholen en organisaties krijgen de kans om in te stappen in het project. Onder meer imec/RVO-Society, De Lijn, de restaurants Trente en Kokoon, cultuurcentrum 30CC, VRT Radio, OHL, Materialise, muziekcentrum Het Depot, woon- en zorgcentrum De Wingerd, Sporty vzw, chocolaterie Delvora, Cirkus in Beweging, BatimentA, de groendienst, brandweer en de politie van stad Leuven zorgden al voor professionele coaches.

Dankzij het project konden de jongeren al proeven van onder meer het beroep van ingenieur, kok, politieagent, brandweerman en verzorgende. De scholen ervaren de meerwaarde van het project. De positieve verhalen van de leerlingen krijgen een plek in de klas en worden in verschillende vakken ingezet. Stad Leuven vindt ook de betrokkenheid van de ouders bij het project belangrijk en voorziet daartoe afstemming over de ervaringen die een impact hebben op de persoonlijke groei en studiekeuze van de kinderen. 

Toekomst

Stad Leuven zal verder inzetten op het project Jobspotters en jaarlijks een honderdtal leerlingen de kans geven om hun toekomstperspectief te verbreden door hen een inkijk te geven in verschillende beroepssectoren.

Jobspotters bij imec

Bij imec, het in Leuven gelegen internationaal befaamde onderzoekcentrum rond nanotechnologie, konden een aantal jongeren van het Redingenhof meelopen met de imec-coaches. De volledige klas werd betrokken bij het ontdekken van imec, en dit gedurende 3 namiddagen. Tijdens de eerste namiddag kreeg de klas een inleidende workshop en eerste kennismaking met de verschillende onderzoeksdomeinen van imec. De 2 daaropvolgende namiddagen werden de leerlingen in groepjes van 2 of 3 begeleid door een aantal vrijwillige imec-coaches. Zo ontdekten ze het magazijn van imec, met internationale aan- en afvoer van allerhande producten, voerden ze experimenten uit in de labo’s en leerden meer over het productieproces van chips in de cleanroom zelf.

RVO-Society vzw coördineerde het project en gaf de inleidende workshop. RVO-Society haalt haar naam bij de stichter van imec, Roger Van Overstraeten, die in 1999 overleed. De missie van deze visionair verderzetten, jongeren interesseren voor de technologie/het onderzoek van imec, en dan vooral hoe ze haar toepassingen vindt in het domein van hernieuwbare energie en gezondheidszorg, zijn nog steeds de focus van RVO-Society. Imec engageert daarom RVO-Society om een deel van haar outreach activiteiten in te vullen. Het Jobspotter-project past volledig binnen deze activiteiten.

 

 

 

 

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *