Inzet Groen Leuven zorgt voor motie vanwege Leuven tegen vliegroute Leuven Rechtdoor

0 Flares 0 Flares ×

foto straatactie vliegtuigen

Groen steunde de vraag van deze actiegroep, heeft het probleem bij het Leuvense stadsbestuur aangekaart en zette druk op de partijen van de meerderheid om vanuit de stad Leuven een duidelijk standpunt in te nemen. Op initiatief van Groen werden in de milieucommissie van de gemeenteraad vertegenwoordigers van twee actiecomités (voor en tegen Leuven Rechtdoor) uitgenodigd, zodat alle gemeenteraadsleden zich konden informeren over standpunten en argumenten. Maandag 29 september wordt er op de gemeenteraad een motie voorgelegd over deze kwestie.

Hilde Van Wichelen: “Met onze straatactie willen we opnieuw aandacht vragen voor dit dossier dat op de tafel ligt van de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering. De motie die maandag in de gemeenteraad ligt, is al een belangrijk signaal, maar is wat ons betreft nog niet perfect. De meerderheidspartijen hebben hun houding bijgesteld, en het is onmiskenbaar dat de inzet en vasthoudendheid van Groen daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. We hopen dat de collega’s van de andere partijen maandag ook zullen kiezen voor een zo duidelijk mogelijke uitspraak namens de stad Leuven. Met deze actie roepen we hen dan ook op om in de gemeenteraad een tekst te steunen die aan de federale onderhandelaars vraagt een nieuwe politieke regeling uit te werken die uitgaat van een rechtvaardige spreiding van de hinder.”

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *