Inschrijvingen Leuvense basisscholen starten binnenkort, ook in De Twijg.

0 Flares 0 Flares ×

U heeft een kind dat geboren is in 2012 of vroeger en dat voor het eerst naar school mag of u wil een nieuwe school kiezen voor uw oudere kind(eren)?  Dan is deze informatie over de inschrijvingen in de Leuvense basisscholen belangrijk voor u. Ook de nieuwe inschrijvingen in de kleuter- en lagere school van ‘De Twijg’ verlopen dit schooljaar op deze manier.

Er zijn drie belangrijke inschrijvingsperiodes:

Periode 1: Voorrang voor broers en zussen en voorrang voor kinderen van personeel

Voorrang voor kinderen met een broer of zus in het basisonderwijs

U hebt al een kind dat ingeschreven is in een kleuter- of lagere school in Leuven? Dan krijgen broers en zussen van dat kind vanaf maandag 10 maart 2014 tot en met vrijdag 28 maart 2014 voorrang in die school. Dit is voor u het moment om te gaan inschrijven. Later dan die periode hebt u geen recht meer op die voorrang.

Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres. 

Voorrang voor kinderen van personeel

U bent een personeelslid van de school? Dan krijgt uw kind voorrang om in te schrijven in uw school vanaf dinsdag 1 april 2014 tot en met vrijdag 4 april 2014.

Periode 2: Inschrijvingsperiode voor alle kinderen

Iedereen kan inschrijven van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 23 mei 2014. Scholen houden er tijdens deze periode rekening mee tot welke groep uw kind behoort: indicator- of niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen krijgen in deze periode voorrang op niet-indicatorleerlingen. Het is dus belangrijk indicatorleerlingen in deze periode in te schrijven.

Indicatorleerlingen zijn leerlingen met 1 of meer van de volgende kenmerken:

– Leerlingen die vorig jaar recht hadden op een schooltoelage

– Leerlingen waarvan de mama geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs heeft

– Leerlingen die geplaatst zijn (pleeggezin, instelling, bijzondere jeugdzorg, …)

– Leerlingen waarvan de ouders rondreizen (woonwagenbewoner, kermis, schipper, …) 

Periode 3: Alle kinderen die nog geen plaats vonden in een school

Toch nog geen plaats gevonden in de voorgaande periodes? Uw kind is welkom in alle scholen om in te schrijven vanaf maandag 2 juni 2014. In deze periode wordt geen rekening gehouden tot welke groep uw kind behoort. Plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving.

Meer informatie over de inschrijvingen vind je op de website van De Twijg: www.detwijg.be

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *