Informatie over de concessie stationsgebouw

0 Flares 0 Flares ×

Hieronder lees je de uitleg die op de commissievergadering van ‘Wonen’ van 21 mei 2013 werd gegeven op mijn vragen over de concessie die wordt uitgeschreven voor het stationsgebouw.

Het stationsgebouw van Wijgmaal wordt in concessie gegeven voor een periode van 9 jaar, na toewijzing via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De invulling van het stationsgebouw kadert binnen de toekomstige heraanleg van het stationsplein die het onderwerp zal uitmaken van een nog op te stellen RUP. Volgens het gewestplan ligt het stationsgebouw in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Bijgevolg is een combinatie van een gemeenschapsvoorziening met een commerciële functie slechts mogelijk wanneer de gemeenschapsvoorziening minstens 50% van de oppervlakte beslaat. In de erfpacht met de NMBS is reeds de belofte opgenomen dat een wachtlokaal voor treinreizigers dient geïntegreerd te worden.

Van de inschrijvers wordt een projectvoorstel verwacht met de uitwerking van de concessie, een bouwtechnisch dossier voor renovatie van het stationsgebouw, een financieel plan en een voorstel voor concessievergoeding. Elk projectvoorstel dat voldoet aan de hoger vermelde voorwaarden zal worden beoordeeld. Er worden geen andere beperkingen naar bestemming opgelegd.

Vraag: In Wijgmaal is er een grote nood aan gemeenschapsvoorzieningen. Is er een marktverkenning gebeurd of een behoefteanalyse studie?

Antw: neen, er zijn geen voorafgaande studies uitgevoerd. Door de ligging in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, wordt wel opgelegd dat 50% minstens als gemeenschapsvoorziening moet worden ingevuld. Het is niet realistisch om de volledige 100% als gemeenschapsvoorziening in te vullen omdat er hiervoor vermoedelijk geen investeerder zal gevonden worden. De toekomstige concessiehouder dient het renovatieproject zelf te bekostigen en zal dit willen terugverdienen via een – zij het gedeeltelijke –  commerciële invulling.

Vraag: Hoe komt het dat dit dossier nu behandeld wordt, toevallig nu jeugdhuis Impuls een boot gevonden heeft en nadat het gebouw ettelijke jaren reeds staat te verkommeren?

Antw: Het dossier komt niet toevallig pas nu op tafel. Het is reeds in voorbereiding sedert de erfpachtakte is verleden  in de zomer van 2010. Jeugdhuis Impuls heeft het gebouw moeten verlaten wegens de bouwvallige staat. Men wenste eerst jeugdhuis Impuls een alternatief onderkomen te bieden alvorens de piste van het stationsgebouw – met renovatie – te verlaten voor het jeugdhuis. Dit alternatief is er nu, vandaar dat het stationsgebouw een nieuwe bestemming kan krijgen.

Vraag: Is er ooit een raming opgemaakt voor de renovatie van het stationsgebouw?

Antw: Ja, door de studiedienst data- en facilitair beheer werd een raming gemaakt voor renovatie van het stationsgebouw en deze ligt, vertaald in cijfers van vandaag, in een grootteorde van € 470.000.

Vraag: Gaat de concessie gegeven worden aan de hoogste bieder?

Antw: Neen, er wordt een onderhandelingsprocedure gevoerd waarbij eerst en vooral de waarde van het concept (30 pt) wordt beoordeeld, daarnaast ook de concessie-uitbating (20 pt), het technisch dossier van de renovatie (20pt), het financieel plan en de concessievergoeding (30+30 pt). Door deze gevarieerde beoordeling beogen we een waardevolle invulling op lange termijn.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *