Over de onveilige verkeerssituatie in de Sint-Hadrianusstraat in Wijgmaal

0 Flares 0 Flares ×

Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2013 vroeg ik in naam van de fractie Groen en met de steun van de fracties van NVA, Open VLD,  CD&V en SP.a  de aandacht voor de erg onveilige verkeerssituatie in de Sint-Hadrianusstraat in Wijgmaal.

Eerst en vooral wil ik de mensen van de buurtactiegroep “De stoep is van ons” proficiat wensen met hun volgehouden inspanning. Reeds verschillende jaren hebben  zij de verkeersonveilige situatie in hun straat via brieven aan het stadsbestuur en ludieke stoepacties in de aandacht gebracht, spijtig genoeg telkens zonder resultaat. Zowel vanuit de commissie verkeersveiligheid als vanwege de bevoegde schepen werd er in het verleden telkens negatief geantwoord op de vraag er iets aan te doen. Hopelijk  wordt hun volgehouden inspanning vandaag beloond en kunnen we vanavond samen komen tot een degelijke oplossing.

Ten tweede wil ik een woord van dank richten aan de gemeenteraadsleden uit de verschillende politieke fracties omdat ze dit agendapunt mee willen ondersteunen. Als het gaat over een duidelijke onveilige situatie zoals in de Sint-Hadrianusstraat in Wijgmaal ben ik blij dat iedereen ( de ene fractie wel al wat sneller dan de andere )  erin slaagt het partijpolitieke spel te overstijgen en samen te gaan voor wat belangrijk is voor Wijgmaal: verkeersveilige situaties en een leefbaar dorp. Ik hoop dat we in de toekomst nog op deze manier kunnen samenwerken.

Wat is nu het probleem in de Sint-Hadrianusstraat?

Voor wie graag eens met zijn of haar eigen ogen wil zien hoe het er aan toegaat in de Sint-Hadrianusstraat , is het filmpje dat je kan vinden op de FB pagina’ De stoep is van ons’ een aanrader. Om de haverklap gebruiken auto’s, vrachtwagens en lijnbussen het voetpad  gedeeltelijk of volledig om  elkaar te kunnen kruisen. Dat dit levensgevaarlijk is voor de voetgangers op dit voetpad of voor de bewoners die uit hun voordeur stappen en ei zo na van het voetpad worden gereden is duidelijk. De Sint-Hadrianusstraat ligt dan nog eens pal in het centrum van Wijgmaal, tussen de kerk en het sportcentrum Ymeria,  wat heel wat voetgangersverkeer met zich meebrengt.

Op 8 februari gingen we met de mensen van de actiegroep en de aanwezige afgevaardigden van de politieke partijen rond de tafel zitten en daar kwam het volgende voorstel uit de bus, een voorstel dat gedragen is door de buurtbewoners.

We vragen maatregelen op korte termijn en maatregelen op lange termijn:

Op korte termijn vragen wij 3 zaken:

  • Zo snel mogelijk stevige paaltjes te voorzien op het voetpad waardoor  het verkeer het voetpad niet meer kan gebruiken.
  • Aangezien door het voetpad af te sluiten zwaar verkeer elkaar niet meer kan kruisen vragen wij eenrichtingsverkeer in te stellen voor de bussen van De Lijn. Er is een route mogelijk waarbij de bussen een lus maken in Wijgmaal en op die manier elkaar niet hoeven te kruisen in de Sint-Hadrianusstraat en waarbij alle huidige haltes van Lijn 5 en 6 worden aangedaan en zelfs nog een extra halte wordt toegevoegd aan het station van Wijgmaal.
  • Geen zwaar verkeer meer toe te laten in de Hadrianusstraat, uitgezonderd voor lokale bediening.

Graag nog wat meer uitleg bij deze 3 korte termijnvragen:

  • Wat de paaltjes betreft, wonder boven wonder stonden die er opeens wel heel snel. Vorige donderdag in de vooravond werden ze geplaatst. Eerst duurt het jaren en dan opeens zo snel, maar … spijtig genoeg zonder eerst eens even te overleggen met de mensen van de buurtactiegroep. Dit haastwerk zonder inspraak van de buurt heeft als gevolg dat de paaltjes onoordeelkundig zijn geplaatst: enerzijds te weinig ruimte voor de  inrit van een bedrijf en anderzijds veel te weinig paaltjes op de rest van de stoep. Een mooi voorbeeld hiervan is ook te vinden op de FB pagina van “de stoep is van ons”:  een foto van de eerste sneeuw zondagmorgen waar de bandensporen op de stoep tussen 2 ver uit elkaar staande paaltjes bewijzen dat het op deze manier nog niet echt helpt. Ook in dit geval zeggen beelden veel.Conclusie wat de paaltjes betreft: het feit dat er nu paaltjes staan is een goed begin, maar we dringen erop aan de plaatsing van de paaltjes in samenspraak met de buurtactiegroep zo snel mogelijk te optimaliseren: meer paaltjes, beter gepositioneerd en graag met reflectoren erop want nu vallen ze in het donker niet voldoende op
  • Wat het idee betreft om de lijnbussen in een lus Wijgmaal te laten aandoen. Dit is niet alleen een goed idee omdat de lijnbussen elkaar nu niet meer zullen kunnen kruisen in de Hadrianusstraat maar heeft daarnaast nog het tweede belangrijk voordeel dat het de situatie in heel het dorp van Wijgmaal aangenamer en veiliger zal maken. Nu rijden alle bussen van  lijn 5 en 6 op en af via dezelfde as in het midden van het dorp ( gebr. Tassetstraat, Hadrianusstraat en pastoor Bellonstraat), wat veel gerij van bussen met zich meebrengt. Als je de bussen zou laten rijden via een lus ( Wijgmaal binnenrijden via de Vaartdijk, het station, de Remylaan en zo naar de Ymeria en terug via de P. Bellonstraat, Hadrianusstraat, kerkplein en gebr. Tassetstraat ) dan rijden maar de helft van de bussen meer recht door het dorp, kunnen toch alle oude haltes worden aangedaan én creëren we nog een extra halte namelijk aan het station van Wijgmaal, waar lijn 5 en 6 tot nu toe niet komt. Op die manier krijgen bv. mensen die lijn 5 gebruiken vanuit Wakkerzeel en Wijveld een rechtstreekse busverbinding met het station.Het argument dat de Lijn hierover niet wil onderhandelen klopt niet.  Ze hebben in het verleden al regelmatig met het stadsbestuur samen gezeten en willen zeker constructief naar een oplossing zoeken. Ze zijn op de hoogte van de problematiek en hebben beloofd de verzuchtingen van de bewoners van de Hadrianusstraat mee te nemen in de besprekingen. We vragen dus dat het stadbestuur zo snel mogelijk een overleg opstart met de Lijn over de route in Wijgmaal dorp en dat graag in overleg met de buurt, om problemen zoals die met de paaltjes te vermijden.

Op langere termijn vragen wij:

  • Bij de heraanleg van het kerkplein in de Hadrianusstraat opstaande boordstenen te voorzien die de functie van de paaltjes kunnen overnemen
  • Een doordacht globaal mobiliteitsplan voor Wijgmaal, want er zijn nog heel wat projecten die op stapel staan en waarbij de bewoners ongerust zijn over de verkeersafwikkeling die dat met zich mee zal brengen
  • Participatie in deze mobiliteitsplannen van de betrokken bewonersgroepen of actiegroepen.

Nog een laatste woordje bij deze laatste vraag: participatie is blijkbaar voor sommige mensen een afschuwelijk woord, iets dat alleen maar fout loopt, waar je je alleen maar problemen mee op de hals haalt. We zijn het daar helemaal niet mee eens. Buurtbewoners mee te laten nadenken en hen de kans geven oplossingen te bedenken voor de problemen in hun eigen buurt heeft net vele voordelen: het brengt expertise samen ( mensen van de buurt weten het beste wat werkt en niet werkt in hun buurt, beleidsmakers kunnen zorgen voor het bredere plaatje ), je kan werk maken van de echte noden van de mensen, je kan gebruik maken  van hun inzet en enthousiasme, je werkt aan een breed draagvlak en werkt op die manier aan een brede tevredenheid.

Waarschijnlijk overal in Leuven maar voor Wijgmaal kan ik spreken omdat ik daar al lang woon: in Wijgmaal werkt participatie. Het participatieproject ivm de heraanleg van de Wakkerzeelsebaan heeft dat bewezen, ook daar heeft een buurtactiegroep zich constructief opgesteld. Het is bij deze buurtactiegroep” De stoep is van ons” niet anders. Hopelijk worden de mensen uit Wijgmaal die zich willen engageren ( en die zijn er ! ) in de toekomst actief bij de opstapel staande projecten betrokken.

Hartelijk dank voor het agenderen van dit punt en voor de aandacht van iedereen.

Vriendelijke groeten,

Hilde Van Wichelen
Gemeenteraadslid Groen

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *