Het Vluchtelingenhuis in Wilsele denkt aan uitbreiding

0 Flares 0 Flares ×

Het vluchtelingenhuis in Wilsele is opgericht vanuit een groep vrijwilligers en biedt vandaag opvang aan een 8-tal vluchtelingen in een huis aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel. Het vluchtelingenhuis denkt aan uitbreiding van het huis om meer vluchtelingen te kunnen opvangen. Wie de werking en de bewoners van het vluchtelingenhuis willen leren kennen, is hartelijk welkom tijdens de opendeurdag op zondag 20 september van 12u tot 18u.

 

De enorme vluchtelingenstroom die op gang is gekomen laat niemand onberoerd. Sommigen voelen zich geroepen om er vooral op te wijzen dat het (enkel) vermogenden zijn die zich de reis naar West- en Noord-Europa kunnen veroorloven. En dat in het kielzog van de oorlogsvluchtelingen ook ‘economische vluchtelingen’ hun kans wagen, alleen maar op zoek naar een betere levensstandaard, sommigen spreken over een apart sociaal statuut voor deze groep nieuwkomers … Op die manier wordt een humanitair dossier echter gedegradeerd tot een politiek spel. De prioriteit van het vluchtelingenhuis in Wilsele is duidelijk: wanneer mensen vluchten, hebben ze hier over het algemeen gegronde redenen voor: oorlog, geweld, natuurrampen, vervolging, extreme armoede,… De meesten onder hen zijn op zoek naar een beter leven, vaak niet zozeer voor zichzelf, maar in de eerste plaats voor hun kinderen. Dit heeft niets te maken met politieke berekening maar alles met de fundamentele rechten van elke mens.

Omdat het vluchtelingenhuis Wilsele het niet bij woorden en stoere verklaringen willen laten, hebben we op onze laatste bestuursvergadering nagedacht over de vraag hoe ook wij heel concreet ons steentje kunnen bijdragen. Het vluchtelingenhuis onderzoekt volop de mogelijkheden om in de bijgebouwen renovatiewerken uit te voeren en hoopt hiermee onderdak te kunnen bieden aan extra personen of een gezin.

We gaan allereerst van start met een onderzoek naar de stabiliteit van het gebouw. Indien dit positief uitvalt, zal er een inventaris worden opgemaakt van de uit te voeren werken en de financiële implicaties van dit alles. Er wordt eerstdaags een werkgroep ‘Renovatie’ opgericht die het project zal leiden.

Wie technische kennis bezit en graag actief wil meewerken kan zich melden via vluchtelingenhuis.leuven@gmail.com.

Wie kennis wil maken met de werking en de bewoners van het vluchtelinghuis zijn zondag 20 september tussen 12u en 18u welkom op hun opendeurdag.

Bron: Nieuwsbrief ‘Recht op migratie’ van het vluchtelingenhuis Wilsele

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *