Grote werken voor tweede brug en fietserstunnels in Tildonk

0 Flares 0 Flares ×

Aan de vaartbrug in Tildonk (Haacht) zijn de werken voor een nieuw verkeerscomplex van start gegaan. Om het zwaar vrachtverkeer vanuit het nog verder te ontwikkelen industriegebied Hambos veilig langs een nieuwe ontsluitingsweg richting Mechelsesteenweg te loodsen, komen er in de buurt van de Kruineikebrug een tweede brug en fietserstunnels. Al kunnen de vijf bezwaarschriften die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden ingediend door een actiegroep van buurtbewoners eventueel nog wel roet in het eten strooien.

De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) start gegeven van grootse infrastructuurwerken. “W&G investeert volop in de ontwikkeling en het aantrekkelijker maken van het kanaal Leuven-Dijle voor watergebonden transport”, verklaart Albert Absillis, de voorzitter van W&Z. “Met zijn grote concentratie aan beschikbare bedrijventerreinen biedt deze regio een enorm potentieel. Het verbeteren van de ontsluiting van Hambos voor zwaar vervoer, sluit hier naadloos op aan.” “De plannen voor dit project staan reeds 12 jaar in de stijgers”, zegt Haachts burgemeester Mon Fillet naar aanleiding van de ‘eerste steenlegging’. “De realisatie betekent een grote stap voor Tildonk en omgeving. Het nieuwe verkeerscomplex met extra brug en aan weerszijden van de vaart fietserstunnels onder de kruispunten met de rijweg, moet de nog verder te ontwikkelen bedrijvenzone Hambos, en in tweede instantie ook industriezone Kruineike in het naastgelegen Wespelaar, veilig helpen ontsluiten.
De firma Celis, die langs de vaart in Hambos een nieuwe 12 hectare grote site met laad- en loskade voor binnenschepen wil aanleggen, gaf mee de aanzet voor dit project. Maar de bedoeling is dat Hambos in de toekomst nog meer als industriezone zal worden ontwikkeld, en er zich nog meer ‘watergebonden bedrijven’ zullen vestigen.”

De nieuwe brug – kostprijs zo’n 2,5 miljoen euro – wordt hetzelfde type ophaalbrug als de bestaande Kruineikebrug, enkele tientallen meters verderop. “Eens de nieuwe verkeerssituatie rond de twee bruggen een feit is, zal de Kruineikebrug trouwens voorbehouden blijven voor fietsers en voetgangers”, zegt burgemeester Fillet. “Op die manier kunnen we de dorpskern van Tildonk ontlasten. Het is immers niet verantwoord de vele vrachtwagens nog langer doorheen het centrum te sturen. Via de nieuwe brug zal het wegverkeer op termijn langs de eveneens nog heraan te leggen Zuiddijk, Beekstraat en Molenweg sneller en veiliger de N26 Leuven – Mechelen kunnen bereiken.”

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de tunnels zijn ondertussen gestart. De fietstunnels en de heraanleg van de bijhorende wegenis moeten half volgend jaar klaar zijn. Aansluitend kan met de bouw van de eigenlijke brug worden gestart. Dat zal nog eens zo’n twee jaar in beslag nemen. Daarna wordt de nieuwe ontsluitingsweg langs het kanaal, richting Mechelsesteenweg, aangelegd. W&Z verwacht dat het hele project tegen 2019 gefinaliseerd zal zijn.

Bron: Het Laatste Nieuws

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *