Groen vraagt een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van Engels Plein en Vaartkom

0 Flares 0 Flares ×

De omgeving rond het Engels Plein en de Vaartkom wordt op dit moment volop (opnieuw) aangelegd. Maar daarbij wordt er te weinig rekening gehouden met de fietser. Groen vraagt dat de plannen worden bijgestuurd, ten gunste van de fietser. Groen stelt vandaag een dossier voor over de fietssituatie in de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom. Het dossier bevat 10 concrete voorstellen om dit stadsdeel meer fietsvriendelijk te maken.

Foto Vaartkom
Toon Toelen: “We stellen – andermaal – vast dat er bij de ontwikkeling van de hele zone veel te weinig rekening wordt gehouden met fietsers. Nochtans is dit een plek waar heel veel fietsers passeren per dag. Van de (her)aanleg zou men gebruik moeten maken om te zorgen voor veilige en comfortabele fietsverbindingen. Heel wat kansen werden gemist, onder meer door hoge stoepranden op plaatsen waar fietsers zouden kunnen rijden. Tijdelijke situaties (zoals ter hoogte van de nieuwe brug) of halfslachtige oplossingen (zoals aan de Havenkant) zijn erg gevaarlijk. We vragen dat die fouten worden rechtgezet en dat er via tijdelijke ingrepen oplossingen komen die veiliger zijn voor fietsers.”

foto fietsbrug

Hilde Van Wichelen: “Wie de plannen bekijkt van de fietssituatie ter hoogte van de twee bruggen kan niet anders vaststellen dan dat er waarschijnlijk een achteruitgang zal zijn voor fietsers. Het ‘aanhangfietspad’ bij de brug is al niet erg breed, en wordt nog eens smaller door een brugpijler. Door het aantal kruisingen en verkeerslichten op deze plek zal een moeilijke situatie ontstaan voor fietsers. We vragen dat een vlotte en veilige fietsroute wordt gegarandeerd, onder meer voor scholieren die uit de richting Wilsele-Wijgmaal komen. Dat veronderstelt ook dat de plannen die nu in uitvoer zijn worden bijgestuurd.”

10 punten

1. Zone 30 2. Aangepaste bruggen voor de fietsers 3. Veilige en brede fietsroute 4. Fietsvoorkeurstroken 5. Extra knip voor auto’s ter hoogte van Vaartkomparking 6. Duidelijke signalisatie 7. Meer fietsstallingen 8. Minder hoge borduren 9. Kruispunt OPEK aanpassen 10. Verbeteren gevaarlijke kruisingen

Bijlage: Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *