Geslaagde infoavond over Leuven Rechtdoor

0 Flares 0 Flares ×

De infoavond van de actiegroep Leuven Rechtdoor in Haacht was zeer geslaagd. De avond werd bijgewoond door een 70-tal geïnteresseerde bewoners uit de regio en ook een tiental plaatselijke politici waren aanwezig om hun betrokkenheid en interesse te tonen voor de problematiek. Naast een heldere uiteenzetting over de invoering van de nieuwe vliegroute en de gevolgen hiervan voor de regio, werd er door de actiegroep ook een actuele stand van zaken gegeven van dit dossier. Nieuw is vooral het feit dat er 4 gemeenten ( Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot ) een juridische klacht aan het voorbereiden zijn. Het andere nieuws is dat de Vlaamse Regering bij monde van minister Schauvliege de problemen rond de vliegroute erkent en via een meetstation wil bijdragen tot een evaluatie van de vliegroute op basis van objectieve meetgegevens.

foto infoavond Haacht

Uit het vragenuurtje na de uiteenzetting onthouden we vooral dat heel wat aanwezige inwoners niet alleen aandacht vragen voor de stijgende vliegtuigen maar ook sinds juni/juli meer last ervaren dan vroeger van het lawaai van de dalende vliegtuigen. Men ervaart dat er iets veranderd is en vraagt zich af wat er is veranderd: vliegen ze lager dan vroeger en/of vliegen ze meer uitgewaaierd? De actiegroep wil zich in eerste instantie concentreren op het terugschroeven van de stijgende vliegroute Leuven Rechtdoor, maar zal ook in tweede instantie informatie verzamelen rond de landende vliegtuigen. Ook de nachtvluchten werd door verschillende mensen aangehaald als een probleem.  De actiegroep werd – terecht – door heel wat aanwezigen gefeliciteerd voor wat ze tot nu toe heeft gerealiseerd.

De powerpoint met de inhoud van de infoavond zal later worden toegevoegd.

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *