‘Gastvrij Wijgmaal’ goed gestart

0 Flares 0 Flares ×

De eerste samenkomst van ‘Gastvrij Wijgmaal’ was een succes. Een 40-tal mensen gaven al hun naam op omdat ze iets willen doen voor de vluchtelingen die in Leuven opgevangen worden. Na wat informatie over de 3 opvanginitiatieven die er voor vluchtelingen zijn in de buurt van Wijgmaal, ging de vergadering aan de slag en werd er gebrainstormd over allerlei mogelijke vormen van hulp. Iedereen die nog wil aansluiten is welkom op de volgende samenkomst op dinsdag 10 november om 20u30 in het BOW-café.

foto Gastvrij Wijgmaal 29 sept

De eerste samenkomst verliep als volgt. Initiatiefnemer Marnix Beyen gaf toelichting hoe het idee is ontstaan om eens samen te komen rond de vluchtelingenproblematiek. Daarna werden de 2 uitgenodigde sprekers ingeleid.

Dirk De Vis van het Vluchtelingenhuis op de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel kwam als eerste aan het woord. Hij vertelde over hoe dit vluchtelingenhuis een 3-tal jaren geleden is ontstaan. Het is een huis dat opgericht  en aangekocht is door privépersonen. Dit vluchtelingenhuis krijgt geen subsidies van de staat of de stad. In het huis wonen een 8-tal bewoners, vaak moeders met kinderen, Dirk woont permanent  bij hen in en zorgt voor de hulp en ondersteuning van de vluchtelingen, samen met andere vrijwilligers. Het is een huis waar vooral uitgeprocedeerde vluchtelingen verblijven die al langer in België zijn en nog een nieuwe procedure hebben opgestart. Ze verblijven er gemiddeld een 6-tal maanden. De meesten krijgen een erkenning als vluchteling en kunnen dan ergens anders apart gaan wonen.  Het vluchtelingenhuis is bezig met een onderzoek of het mogelijk is om het huis uit te breiden met extra woonruimte voor extra vluchtelingen.

Pieter Vandenbroucke is OCMW-raadslid in Leuven. Hij vertelde over wat het OCMW van Leuven doet voor vluchtelingen. Samen met enkele andere partners zoals de KUL, het CAW en de stad gaan ze half november een Lokaal Opvanginitiatief starten in het Karthuizerklooster in de Bankstraat in Leuven, om er eerst 8 daarna 15 minderjarige, niet-begeleide vluchtelingen op te vangen. Ze denken eraan later eventueel nog meer vluchtelingen op te vangen. Dit opvanginitiatief krijgt subsidies van de overheid. Het is de bedoeling dat deze jonge vluchtelingen niet meer terugkeren naar hun land van herkomst en worden voorbereid en geschoold om voor altijd in Leuven te blijven wonen en ‘echte Leuvenaars’ te worden. Voorlopig weet het OCMW nog niet wat ze allemaal gaan nodig hebben, maar Leuvenaars die iets willen doen voor de vluchtelingen kunnen zich aanmelden.

Het derde opvanginitiatief in de buurt is het opvangcentrum in Holsbeek ( in het vroegere Formule1 hotel ). Dit centrum is een transitcentrum, dat wil zeggen dat de jongeren die er terecht komen eerst worden getest in het UZ op hun leeftijd. Als ze +18 jaar blijken te zijn, gaan ze snel naar een ander centrum. Zijn ze tussen 15 en 18 jaar kunnen ze langer in Holsbeek blijven. Dit centrum wordt betaald door de federale overheid ( Fedasil ) en gerund door het Rode Kruis. Hier verblijven momenteel een 60-tal jonge mannen.

Na de uitleg over de 3 verschillende opvanginitiatieven in de directe omgeving van Wijgmaal, werd er door de aanwezigen gebrainstormd over mogelijke hulp die we zouden kunnen bieden.

Er werd afgesproken een oplijsting te maken van de zaken die werden aangehaald, een lijst die later nog kan worden aangevuld. Deze lijst bevat de vragen tot hulp waar iedereen die wil kan op in gaan.

Dit is de eerste oplijsting:

– Vervoer van vluchtelingen van het vluchtelingenhuis: aanmelden bij Dirk

– Materialen die men kan gebruiken in het transitcentrum van Holsbeek : warme jassen, truien, sportschoenen. Alles voor mannen en eerder kleine mannenmaten: small of medium. De schoenen maat 40-43, gezelschapsspelen, fietsen, cricketspel.

– Stockage van het materiaal: in de serre bij Magda, bereikbaar via gangetje in de Pastoor-Bellonstraat, naast de bushalte, schuin tegenover de vroegere bakker.

– Vervoer van het materiaal naar het centrum

– Haaknaalden en breinaalden: brengen bij Tania, Stationsstraat 11

– Navragen mogelijkheid tot mee voetbal spelen voor de mannen uit het centrum van Holsbeek bij de Remyboys of de Derdewereldboys

– Voogd worden van een niet-begeleide minderjarige vluchteling: info via www.vluchtelingenwerk.be

– Peter en meters om vertrekkende vluchtelingen uit het Vluchtelingenhuis te helpen bij het op hun eigen benen staan: aanmelden bij Dirk

– Vrijwilligers die willen helpen in het Lokaal Opvanginitiatief in Leuven bv. buddy’s, peters/meters: aanmelden via vluchtelingen@leuven.be

– Wie thuis een kamer vrij heeft voor een vluchteling op te vangen: aanmelden bij Dirk

– Buurt leren kennen via een wandeling

– Vluchtelingen leren fietsen in Holsbeek

– Fietsen herstellen

– Nederlandse taalles in Holsbeek maandag, woensdag en vrijdag van 10u tot 12u

– Hulp bij het avondeten uitdelen in Holsbeek van 17u45 tot 19u15

– Activiteiten organiseren voor de jongeren van Holsbeek tussen 14u en 16u in de namiddag: knutselen, leren fietsen, muziekles, sporten …

– Geld storten voor steun kan via giften.vluchtelingenwerk.be op www.vluchtelingenwerk.be

– Een eenmalige gift of een bestendige opdracht elke maand als steun voor het vluchtelingenhuis van Wilsele kan via www.rechtopmigratie.be

Concrete afspraken die werden gemaakt:

– Bezoek aan het Vluchtelingenhuis in Wilsele, Aarschotsesteenweg 366, met ontvangst door Dirk op donderdag 29 oktober om 19u.

– Bezoek aan opvangcentrum van Holsbeek om te informeren welke noden er zijn en wat we kunnen doen

– Brainstorm over een mogelijke benefietactiviteit

Verslag: Hilde Van Wichelen

foto gastvrije gemeente

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *