Fietstocht uit protest tegen vliegroute Leuven Rechtdoor

0 Flares 0 Flares ×

Uit protest tegen de vliegroute Leuven Rechtdoor houdt de actiegroep Leuven Rechtdoor op zondag 10 mei een fietstocht onder de nieuwe vliegroute. De fietstocht start om 10u00 bij café Den Axe in Herent en de fietstocht gaat door Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel, Rotselaar en Wijgmaal over een afstand van ca. 25 km. De actiegroep Leuven Rechtdoor rekent op de aanwezigheid van vele mensen uit alle betrokken gemeenten, zodat deze protestactie ruime weerklank vindt in de media en bij politici.

Waarom is deze fietstocht nodig? Lees hieronder een brief van de actiegroep hierover.

Beste sympathisanten,

Met zijn allen zaten we de voorbije wintermaanden vaak binnen en met de vele westenwinden leek het soms alsof de vliegroute Leuven Rechtdoor verdwenen was. Helaas, zoals je afgelopen dagen al kon merken en in de komende zomer zeker zal vaststellen is die vliegroute er nog steeds van zodra de noorden- of oostenwind opsteekt. Toch heeft de actiegroep geen winterslaap gehouden: we zijn politici blijven contacteren om deze onrechtmatige vliegroute aan te klagen. Niet alleen op lokaal vlak, maar ook met volksvertegenwoordigers op Vlaams en federaal niveau van verschillende partijen, inclusief Minister van mobiliteit Galant zelf. Dat zullen we ook in de komende maanden blijven doen, maar we kunnen daar geen onmiddellijke toezegging van verwachten. Alle regeringspartijen hebben duidelijk de opdracht gekregen hierover geen standpunt in te nemen tot minister Galant met een volledig plan komt voor alle vliegroutes van en naar de luchthaven. Alles staat daarbij opnieuw ter discussie, ook de route Leuven Rechtdoor. Alleen … wanneer Galant met dit nieuwe plan voor de dag komt kan niemand zeggen.

Gezien er op politiek vlak geen beweging te verwachten is op korte termijn en omdat we druk willen blijven uitoefenen op de politieke besluitvorming, hebben we ons als vzw Leuven Rechtdoor aangesloten bij de rechtszaak die de gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot enkele weken geleden hebben ingediend tegen de Belgische staat. We wensen hier uitdrukkelijk de gemeenten en lokale politici, die het opnemen voor hun bewoners, te bedanken voor de steun en goede samenwerking.

We horen je al zuchten: hoe lang gaat die rechtszaak duren? Als we de rechtszaak van Brusselse gemeenten en actiegroepen als voorbeeld nemen tegen de nieuwe vliegroutes boven Brussel die net als Leuven Rechtdoor vorig jaar werden ingevoerd, dan was dit een kwestie van maanden. We hebben er dus goede hoop op dat de Brusselse rechtbank van eerste aanlag ook voor Leuven Rechtdoor in de komende maanden met een veroordeling komt. Intussen zijn de nieuwe routes boven Brussel effectief geschrapt en rekenen we op hetzelfde resultaat voor Leuven Rechtdoor.

Maar … zelfs al wordt Leuven Rechtdoor door een gerechtelijke beslissing verboden, dan nog zal een politieke beslissing doorslaggevend zijn.  Het plan waarmee minister Galant uiteindelijk voor de dag komt kan Leuven Rechtdoor opnieuw invoeren. Het is dus hoe dan ook essentieel dat we de druk op de federale beslissingsmakers hoog houden en daarvoor nemen we het initiatief om een fietstocht te organiseren op 10 mei.

Verder willen we jullie aanmoedigen om bij de ombudsdienst klacht te blijven neerleggen in geval van lawaaioverlast: http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl.xsp Je krijgt zelden antwoord en er lijkt niets mee te gebeuren, maar we merken dat politici deze cijfers wel degelijk opvragen. We willen jullie ook danken om dit in het voorbije jaar massaal te doen: het aantal burgers in onze regio dat klacht indiende bij de ombudsdienst van de luchthaven is sinds de invoering van Leuven Rechtdoor spectaculair toegenomen.

Voor actuele informatie over Leuven Rechtdoor verwijzen graag naar onze facebookpagina: https://www.facebook.com/pages/Leuven-Rechtdoor/1406750216274786?fref=ts

Met vriendelijke groeten en graag tot 10 mei!

Foto affiche fietstocht 10 mei

 

Een kaart met de route van de fietstocht:

Foto fietsroute 10 mei

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *