Eindelijk renovatie in zicht voor station van Wijgmaal

0 Flares 0 Flares ×

Eindelijk is het zover. Het stationsgebouw van Wijgmaal zal, na vele jaren verkrotting en leegstand, worden gerenoveerd en krijgt een interessante nieuwe bestemming. In oktober 2013 deed ik met mijn collega’s van Groen een bevraging bij de buurtbewoners en de treinreizigers en vroeg hen welke invulling zij voor het stationsgebouw wensten. Ik bracht deze wensen toen naar voor in de gemeenteraad. Het is goed voor Wijgmaal dat er in de plannen die er nu op tafel liggen heel wat van die verzuchtingen zullen worden waargemaakt

station Wijgmaal 1

Uit de bevraging van Groen in oktober 2013 kwamen heel wat interessante voorstellen. Ten eerste viel het op dat men hoopte dat het gebouw in de originele staat zal hersteld worden. Ten tweede hoorden we dat men het heel belangrijk vindt dat het een ontmoetingsplaats wordt, een aangename pleisterplaats voor de mensen van Wijgmaal, de treinreizigers en de voorbijrijdende fietsers.

Een overzicht van enkele van de vele voorstellen die toen werden aangehaald:

*   Maak er een soort wijkcentrum van met een zaaltje dat mensen of verenigingen kunnen huren       voor activiteiten.

*   Gebruik dat wijkcentrum als culturele ontmoetingsplaats, voor expo’s, lezingen of optredens.

*   Zorg voor een verwarmde wachtruimte waar mensen op de trein of bus kunnen wachten. Een       ticketautomaat voor treintickets, toiletten en een elektronisch bord met treininformatie zouden        zeker nuttig zijn.

*   Voorzie meer fietsenstallingen in de buurt van het station en zorg zo mogelijk voor een Fietspunt,       waar ook kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd.

*   Maak er een plek van waar mensen kunnen telewerken, met gratis Wifi.

*   Zorg voor een gezellig café of een koffiebar in het gebouw.

*   Zorg ervoor dat mensen daar ook een krant kunnen kopen.

*   Maak er een uitleenpunt van de bibliotheek van, een boekenwinkeltje of een literair café met       bijvoorbeeld voorleesmomenten voor kinderen.

*   Maak er een kinderopvang of crèche van.

Tijdens de commissie Wonen op23 februari 2016 werd uiteengezet wat de nieuwe plannen zijn met  het stationsgebouw. De voorbije 2 jaren poogde de stad via een concessie een privé-partner aan te trekken, die het station zou willen renoveren én daarna uitbaten. Dat was niet evident o.a. wegens de hoge kost van de renovatie. Er werd niemand gevonden.

Toen dit eerste plan niet lukte, gooide de stad het over een andere boeg en ging ze op zoek naar een partnerschap van verschillende organisaties. De stad vond daarvoor partners in Dialoog vzw en SPIT vzw. Deze samenwerking is een goede zaak, omdat deze partners willen zorgen voor een duurzame renovatie van het gebouw enerzijds en een sociale invulling via een sociaal restaurant anderzijds.

Dialoog is een onafhankelijke vzw die informeert over duurzaam (ver)bouwen en bewust wonen. Zij zijn nu gehuisvest in het Kasteeltje aan de Remylaan in Wijgmaal. Ze zochten al langer nieuwe kantoren die binnen hun filosofie passen. Door als bouwheer de renovatie en inkleding aan te pakken, kunnen ze van het stationsgebouw een toonvoorbeeld van een duurzaam recyclage- en klimaatneutraal beleid maken.

De Leuvense SPIT vzw werkt met zijn kringloopmateriaal hieraan mee. Bovendien biedt SPIT vzw opleidings- en tewerkstellingskansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via hun horeca-opleiding kunnen ze mensen inschakelen bij de uitbating van het horecagedeelte en de vergaderzalen in het gebouw.

Wat zijn vzw Dialoog, vzw SPIT en de stad allemaal van plan in het stationsgebouw? Enkele elementen op een rijtje:

– Dialoog vzw wordt de bouwheer en zal het gebouw renoveren met behoud van het huidige uitzicht. Uit onze bevraging van 2013 bleek dat dit is iets wat veel Wijgmalenaars appreciëren. Het ingevallen gedeelte van het gebouw ( de vroegere conciërgewoning ) wordt heropgebouwd en het laagste gedeelte van het station wordt opgetrokken naar de oorspronkelijke hoogte van het oude stationsgebouw.

– Op de eerste verdieping komen er kantoorruimtes voor vzw Dialoog. Er komt ook een toonruimte en adviesruimte voor het brede publiek rond duurzaam (ver)bouwen.

– Op het gelijkvloers komt er een keuken en een sociaal restaurant, uitgebaat door werknemers van vzw SPIT.  Deze ruimte zal multifunctioneel inzetbaar zijn. Dat wil zeggen dat deze ruimte na de openingsuren van  het restaurant gehuurd kan worden door verenigingen als vergaderzaal. Ook de keuken kan eventueel door de verenigingen worden gebruikt, maar dan wel onder strikte voorwaarden.

– vzw SPIT denkt eraan om in hun sociaal restaurant ’s ochtends koffie en koffiekoeken te verkopen  voor de treinreizigers.

– Er komt op het gelijkvloers een overdekte, publieke wachtruimte voor de treinreizigers.

– Er zal een toilet kunnen gebruikt worden tijdens de openingsuren van het sociaal restaurant. Of er een ook een openbare toilet in de wachtruimte komt, moet nog worden onderzocht of dat kan.

– Men heeft oog voor de fietsers. Het station ligt op een fietsroute, vandaar dat er ook een fietsherstelpunt zal worden voorzien.

– Men denkt ook aan een e-commerce afhaalpunt in de wachtruimte.

– Men zal openstaan voor de jonge gezinnen vb. door er maaltijden voor de kinderen van de speelpleinwerking aan te bieden. Voor een echte kinderopvang of crèche is er spijtig genoeg geen plaats.

Als je deze invulling vergelijkt met de resultaten van onze bevraging uit 2013 mogen we toch wel stellen dat er heel wat van de wensen en verzuchtingen zullen worden ingelost en dat we blij mogen zijn dat er een dorpskanker zal zijn omgetoverd in een aangename plek om te vertoeven.

Als in maart de overeenkomst tussen vzw Dialoog en de NMBS zal worden getekend, kan de voorbereiding van dit project starten. Tussen mei 2016 en oktober 2016 loopt de bouwaanvraag. De start van de werken voorziet men voor augustus 2017. Het einde van de werken is voorzien voor augustus 2018.

Overweg station

 

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *