Een interculturele dag voor scholieren in Leuven

0 Flares 0 Flares ×

Bij de start van het nieuwe schooljaar lanceer ik het idee om een interculturele dag te organiseren voor scholieren van alle Leuvense secundaire scholen. Zo kan de stad bouwen aan een diverse en verdraagzame samenleving.  

Jongeren stellen vaak vast dat ze weinig of geen persoonlijk contact hebben met jongeren die een andere sociale, culturele en/of religieuze achtergrond hebben. Op school, in de buurt of in de verenigingen hebben ze meestal enkel contact met jongeren uit hun eigen leefwereld. Dat is jammer, want verdraagzaamheid ten opzichte van andere culturen en religies stijgt naarmate er meer persoonlijke contacten zijn. Alain Van Hiel, hoogleraar sociale psychologie aan de U Gent, verwoordt het zo: ‘Eén positief contact is meer waard dan tien preken.’

Daarom stelt Groen voor dat de dienst Onderwijs en de dienst Diversiteit van de stad Leuven jaarlijks een ‘Interculturele dag’ organiseren voor alle leerlingen van de 3de graad van de Leuvense secundaire scholen. Een werkgroep van leerkrachten, leerlingen en vertegenwoordigers van de etnisch-culturele organisaties organiseren dat dag en bieden een waaier aan workshops aan waarmee de leerlingen een eigen dagprogramma kunnen samenstellen. Zo vormen ze schooloverstijgende groepjes, wat op zich al kan zorgen voor interessante contacten en het doorbreken van vooroordelen tussen leerlingen uit verschillende scholen, verschillende onderwijsvormen en verschillende studierichtingen.

Mogelijke workshops zouden kunnen zijn: een gesprek met ( jonge ) Leuvenaars met een andere nationaliteit of culturele achtergrond, een bezoek aan een moskee, kerk of een andere gebedsruimte, kennismaken en/of bezoek aan één van de vele Leuvense etnisch-culturele verenigingen, kookworkshops en/of lunch in één van de vele restaurants met internationale keuken, dans- of muziekworkshops binnen de verschillende jongerensubculturen, kennismaken met vrijzinnige organisaties, een initiatie in het Pools of Chinees door een Leuvense taalschool ….

Voor de Leuvense scholen is een ‘Interculturele dag’ een waardevol aanbod. Op die manier maken ze werk van de eindtermen rond opvoeden tot burgerschap en werken ze aan de ontwikkeling van interlevensbeschouwelijke vaardigheden.

Hilde Van Wichelen: “Er zijn al heel wat Leuvense scholen die inspanningen doen op dit vlak. Zo nodigen we in de school waar ik zelf lesgeef reeds jaren gastsprekers uit vanuit een verschillende religieuze achtergrond om met de leerlingen in gesprek te gaan over hun geloof. Voor de leerlingen is dit vaak het eerste contact met mensen uit een andere religie en een echte eye opener. Vooroordelen verdwijnen en het respect voor hoe ieder mens zijn of haar leven anders vormgeeft groeit. De meerwaarde voor de scholen dat de stad zo’n ‘Interculturele dag’ organiseert is dat de stad een veel bredere waaier aan workshops kan aanbieden en dat de leerlingen de unieke kans hebben elkaar schooloverstijgend te ontmoeten.”

Voor de stad sluit deze ‘Interculturele dag’ aan bij de doelstelling om van Leuven een verdraagzame en open stad te maken, waarin de inwoners met een diverse sociale, culturele en religieuze achtergrond op een respectvolle manier met elkaar samenleven. Volgens de stadsmonitor in 2017 staan 46% van de Leuvense inwoners positief tegenover andere culturen en zijn we daarmee de hoogst scorende centrumstad.

Hilde Van Wichelen: “Dit is al een goed resultaat, maar het is belangrijk er verder werk van te maken. Een ‘Interculturele dag’ zorgt voor een sterke positieve vibe en statement over diversiteit vanuit de stad, een ervaring die de Leuvense scholieren hun verdere leven zullen meedragen.”

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *