Een autovrije zondag in Wijgmaal?

0 Flares 0 Flares ×
Groen pleit ervoor om het aantal autoloze zondagen in Leuven op te trekken naar minstens acht per jaar. Schepen Mohamed Ridouani (sp.a) ziet een uitbreiding in aantal niet zitten, maar sluit een bijkomende autovrije zondag in een deelgemeente zoals bijvoorbeeld Wijgmaal niet uit.

Heel wat Vlaamse en Europese steden organiseerden zopas een autovrije zondag. De stad Leuven deed deze keer niet mee want eind augustus werd er al een autoloze zondag georganiseerd die volledig in het teken stond van een stad die tegen 2030 volledig klimaatneutraal zou moeten zijn. Of die doelstelling wordt gehaald, is nog maar de vraag. Zo vreest oppositiepartij Groen dat één autoloze zondag per jaar lang niet voldoende zal zijn om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken op termijn. Meer zelfs, Groen doet nu een opmerkelijk voorstel om de klimaatneutraliteit in een stroomversnelling te brengen. “We moeten naar meer autovrije zondagen in Leuven en we moeten ook de deelgemeenten betrekken bij die initiatieven”, zegt gemeenteraadslid Lies Corneillie met overtuiging. “Daarom stelt Groen voor om het aantal autovrije zondagen uit te breiden tot minstens acht per jaar, afwisselend in de binnenstad en in de deelgemeenten. Als het in miljoenensteden als Bogota en Parijs maandelijks of zelfs wekelijks kan, kunnen we in Leuven toch ook wel een stapje verder gaan?”

Groen stelt zich ook vragen bij de invulling van de autovrije zondag in Leuven. “De autovrije zondag van eind augustus was een succes maar het was meer een evenement dan een stedelijk experiment. Het evenement zal zichzelf wel succesvol maken maar dan moet er wel een reglement komen die mensen de ruimte geeft om activiteiten te organiseren in de publieke ruimte.” Tot slot wil de oppositiepartij ook nog een stap verder gaan in het ‘autoloze’ aspect. “Wanneer de autovrije zondag in de binnenstad is, moet die ook echt autovrij zijn”, stelt Lies Corneillie onomwonden. “Concreet wil dat zeggen dat ook de Naamsestraat, de Kapucijnenvoer en de ring autovrij moeten zijn tijdens autoloze zondagen. Groen zal in het kader van de Europese week van de Mobiliteit en de Car Free Day dit voorstel vanavond voorleggen aan de gemeenteraad.”

Schepen Mohamed Ridouani (sp.a) is alvast geen voorstander van meer autoloze zondagen in Leuven. “We doen dat één keer op een symbolische dag en als je dat meerdere keren zou organiseren dan verliest de boodschap haar kracht”, klinkt het.

“Ik ben wel bereid om mee na te denken over één bijkomende autovrije zondag in een deelgemeente. Maar dan moet er wel een draagvlak zijn bij de bevolking voor dat initiatief. Zo’n bijkomende autoloze zondag in een deelgemeente zou ons de kans bieden om dieper na te denken over mobiliteit in die deelgemeente. Ik denk bijvoorbeeld spontaan aan Wijgmaal als eerste kandidaat.”

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *