De Twijg denkt mee met de Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting binnen de Leuvense scholen

0 Flares 0 Flares ×

Al enkele jaren is er sprake van een Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting in het basis- en secundair onderwijs. In de ruime regio Leuven en het Hageland zullen de gesprekken hierover binnenkort van start gaan. Het Schoolbestuur van De Twijg heeft deze intentieverklaring mede ondertekend en zal ook actief aan de gesprekken deelnemen.

Foto De Twijg gebouw
In Leuven hebben 29 katholieke schoolbesturen, die samen instaan voor ruim 20.000 leerlingen, op 11 januari 2016 een intentieovereenkomst ondertekend. Door de ondertekening engageren ze zich om op regelmatige basis samen te komen en te overleggen hoe ze het katholiek basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs in de regio het best kunnen organiseren en besturen. Zij gaan ervan uit dat nauwe, structurele samenwerking kan leiden tot een grotere professionalisering.

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *