Protest op gemeenteraad tegen de afschaffing van de papierslag

0 Flares 0 Flares ×

Op de gemeenteraad van 18 december 2013 protesteerde ik namens de Groene fractie tegen de afschaffing door het stadsbestuur van de papierophaling. Ik reageerde op de argumenten aangebracht door het stadsbestuur. Ik haalde een reeks argumenten aan om deze zinvolle traditie te behouden en verwoordde de teleurstelling over het gebrek aan inspraak van en de erg late communicatie naar de betrokken jeugdverenigingen toe. 

Als Groene fractie begrijpen we bepaalde argumenten van het stadsbestuur, maar voor ons zijn ze geen reden om de papierophaling af te schaffen. Deze argumenten zijn eerder een reden om de organisatie te gaan herbekijken.

1) Het eerste argument dat werd aangehaald is het argument van de veiligheid. Er zijn sinds 2000 inderdaad 4 zware ongevallen gebeurd in Vlaanderen bij papierophalingen, waarvan 3 met dodelijke afloop en dat zijn natuurlijk 4 ongevallen teveel, dat dit zou gebeuren moeten we ten allen prijzen vermijden. Ook in Wijgmaal gebeurde er in 1994 spijtig genoeg een dodelijk ongeval, waarbij een chiromeisje onder de wagen met aanhangwagen is gevallen en is overleden. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor het hele systeem moet afschaffen. In Wijgmaal heeft men geleerd uit wat er is gebeurd en is er ondertussen al jaren een ander systeem in voege, waarbij de jongeren niet meer rondrijden om papier op te halen, maar waar er containers staan op de parking van de Ymeria en waar de ouders het oud papier zelf naartoe brengen en waar de jongeren het papier aannemen en in de container gooien. Geen gevaarlijke toestanden meer met jongeren op de weg. De ouders van het overleden meisje hebben naar aanleiding van de afschaffing van de papierslag laten weten het spijtig te vinden dat dit zou stoppen.

2) Het tweede argument dat wordt aangehaald is dat niet iedereen een wagen heeft of in staat is met zijn oud papier naar de containers te rijden. Ook dit is geen probleem, aangezien de reinigingsdienst zelf ook nog eens 1 x per maand langs kan komen voor al diegenen die hun papier liever aan de voordeur zetten. In Wijgmaal gebeurt dat ook al jaren op deze manier.

3) Een derde tegenargument is dat de papierophaling verlieslatend zou zijn omdat de prijs van het papier schommelt. In het verleden was dat zo, maar de laatste jaren gaat de prijs alleen maar de hoogte in, dus dat argument is achterhaald.

4) Een laatste argument dat het stadsbestuur aanhaalt is dat ze de verenigingen zullen helpen om alternatieven te vinden om geld in het laatje te krijgen. We hopen dat dat inderdaad zal gebeuren, maar het probleem is dat jeugdverenigingen al zo vaak kasactiviteiten organiseren en dat de steun steeds van dezelfde mensen ( namelijk de ouders ) moet komen, terwijl de papierophaling gesteund op een gemakkelijke manier wordt door een heel dorp. Het lidgeld duurder maken is toch ook geen goed alternatief, want het sterke van de jeugdbewegingen is nu net dat ze alle kinderen willen aantrekken.

Chiro Wijgmaal voerde op zaterdag 14 december actie aan de containers bij hun laatste papierophaling en startte een online petitie, die in een kleine week tijd door ongeveer 1.500 mensen werd ondertekend. Heel wat mensen vinden dus dat de papierslag moet blijven bestaan.

Dit is een bloemlezing uit de argumenten om de papierslag te behouden:

– Het is een zinvol ecologisch initiatief

– De pedagogische waarde is onschatbaar: solidariteit tegenover individualisme

– het is een zinvolle en gratis manier om de jeugd ( en anderen ) te sensibiliseren rond milieu en engagement

– Het wijst op de wil tot inzet van de jongeren, het is een positieve kreet tot samenwerking met het stadsbestuur, deze inzet zou beter beloond worden dan afgestraft

– jongeren worden al zo gemakkelijk in het verdomhoekje geduwd en verweten geen verantwoordelijkheid te willen nemen, de papierslagen dragen bij tot een positief beeld van de jeugd

– een papierslag is belangrijk voor het sociaal weefsel in een dorp, mensen zijn blij met hun oud papier hun steentje bij te dragen voor de werking van de jeugdbeweging

De organisatie van de papierophaling is de exclusieve bevoegdheid van de steden en gemeentes, dus dit is een bevoegdheid waar jullie als stad het verschil zouden kunnen maken. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat jullie het verschil hebben gemaakt, maar ten nadele van de jeugdbewegingen en ten voordele van jullie eigen stadskas.  Een tweede spijtige vaststelling is dat jullie dit pas op het laatste moment ( namelijk op 16 november 2013 ) hebben gecommuniceerd naar de jeugdbewegingen toe en pas binnen deze meerjarenbegroting eind november naar de gemeenteraadsleden toe. Op deze manier kan ik wel vanuit onze fractie mijn protest laten horen op deze gemeenteraad vanuit de oppositie, maar kan er niets meer aan worden veranderd, want het zal worden goedgekeurd door de meerderheid in de totaliteit van de volledige meerjarenbegroting. Spijtig, want in het andere geval waren de gemeenteraadsleden misschien niet doof gebleven voor de vraag van  1.500 ondertekenaars van de petitie en voor de vraag van de 11 betrokken jeugdverenigingen.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *