Crowdfunding voor actiecomité “Jaagpad open” succesvol

0 Flares 0 Flares ×

Om de procedureslag in het kader van het openstellen van het Jaagpad aan het Sas van Tildonk financieel mogelijk te maken, doet het actiecomité met succes beroep op crowd funding bij haar sympathisanten. De eerste som geld nodig voor het rolrecht bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen is al bij elkaar gehaald. 

jaagpad open actiecomite

Sinds augustus 2013 is het jaagpad aan de Leuvense vaart, ter hoogte van het Sas van Tildonk aan de zijde van het bedrijf Trebos, volledig afgesloten over een afstand van ongeveer een kilometer. Fietsers en voetgangers worden er sindsdien omgeleid langs de Hambosstraat en het jaagpad zelfs mag vanaf dat moment alleen gebruikt worden voor vrachtvervoer van en naar het terrein van de nv Kani (bouwmaterialen Celis), even voorbij ‘t Sas, richting Leuven. Dit vrachtvervoer moet de bouw van een aanlegsteiger ter hoogte van dit bedrijf mogelijk maken.

Als protest verenigden buurtbewoners en gebruikers van het jaagpad zich hierop in het actiecomité Jaagpad open en organiseerden ze niet alleen tal van ludieke protestacties, maar gingen ze ook de juridische weg op. In dit kader beslisten ze onlangs om beroep aan tekenen bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de stedenbouwkundige vergunning, op 18 september aan Celis verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, voor de opslag van materiaalboxen en de opslag van minerale producten na verdere ophoging van het terrein in eigendom van Celis.  ‘Ik kreeg het bericht van deze Hoge Raad dat dit verzoek voldoet aan de vormvereisten en dat ik nu word uitgenodigd om 175 euro te betalen, zodat de zaak verder kan behandeld worden’, aldus Danny Wildemeersch van het actiecomité. ‘Aangezien we eraan denken om ook een advocaat te raadplegen en dit ook kosten met zich zal meebrengen, kwamen we op het idee van crowd funding om dit mogelijk te maken, waardoor vele mensen, kleinere of grotere bedragen bijdragen om dit collectief initiatief mogelijk te maken.’ Zelf stortte Wildemeersch meteen 20 euro. ‘Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen een bedrag van minstens 5€ willen bijdragen. Mocht blijken dat we voldoende geld inzamelen om de eerste stap te zetten, dan kunnen we het rolrecht aan de Hoge Raad betalen. Halen we dat niet, dan krijgt eenieder zijn geld terug. Hebben we méér geld, dan hebben we een spaarpotje en moeten we een regeling treffen zodat het beheer van die middelen op een transparante manier verloopt.’, besluit hij hoopvol.

Ondertussen is het eerste doel gehaald en heeft de crowdfunding actie voldoende financiële middelen verzameld om rolrecht te krijgen bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er is ondertussen het bedrag van 175 € overgemaakt aan de Hoge Raad. Er blijft van de gestorte bedragen nog 300 euro over voor verdere acties. Met dat bedrag kan alvast een begin worden gemaakt van het inhuren van juridische expertise. Maar, daarvoor zullen nog méér middelen nodig zijn. De crowdunding actie zal dus worden verdergezet. In ieder geval, aan allen die reeds gesteund hebben: hartelijk dank. En wie nog wil steunen, kan dat doen via de onderstaande rekening.

Storten kan op rekening van Wildemeersch-Laforce: 001-0488548-35, Kapelleweg 28, Tildonk, met de vermelding: Rolrecht Hoge Raad.

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *