Actie tegen reliëfwijziging Celis naast jaagpad in Hambos/Tildonk

0 Flares 0 Flares ×

De actiegroep ‘Jaagpad Open’ uit Hambos/Tildonk organiseerde zondagvoormiddag 8 juni een bezwaarschriften-actie aan het jaagpad langs de Vaart ter hoogte van Hambos/Tildonk. Ze spraken zoveel mogelijk passanten (fietsers, voetgangers) aan met de vraag om een bezwaarschrift te ondertekenen tegen de reliëfwijziging die NV Kani ( Celis ) op een terrein langs de Vaart heeft uitgevoerd zonder vergunning. Het gaat hier om dezelfde firma die eind augustus vorig jaar het jaagpad heeft afgesloten, voorlopig zonder aanwijsbare reden.

foto terrein CelisFoto Aanvraag reliëfwijziging

Het bezwaar dat men  nu wil aantekenen gaat om de ophoging die ondertussen al heel lang is uitgevoerd met o.m. zware metalen, maar waar nog nooit definitief een goedkeuring werd gegeven omwille van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bij het Vlaams Gewest. Nu werd door de Bestendige Deputatie van de Provincie  Vlaams-Brabant deze aanvraag tot reliëfwijziging opnieuw goedgekeurd. Echter, na goedkeuring bestaat de mogelijkheid van de burgers om hiertegen bezwaar in te dienen en dit tegen 15 juni e.k. De actiegroep vraagt iedereen om massaal bezwaren te formuleren en in te dienen bij het gemeentebestuur van Haacht.

Dinsdag 10 juni gaat een delegatie van ‘Jaagpad Open’ naar het College van Burgemeester en Schepenen, waar ze zijn uitgenodigd. Ze willen op dat moment zo veel mogelijk bezwaarschriften overhandigen, plus een lijst met de meer dan zevenhonderd handtekeningen van de petitie die er al vroeger al werd verspreid voor het opnieuw openen van het jaagpad. Wie die petitie online wil ondertekenen, dat kan nog altijd.

Op 25 juni om 20 uur is er in Brueghels Gasthof in Haacht een informatievergadering over de ontsluiting van het industrieterrein Hambos. Hopelijk zijn daar veel mensen aanwezig om hun stem te laten horen in verband met de laakbare praktijken van deze firma.

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *