Bezwaarschrift reliëfaanpassing Celis

0 Flares 0 Flares ×

Aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Filips gebouw

Koning Albert II-laan 35, bus 81

1030 Brussel 

Tildonk, 8 juni 2014

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Betreft: Beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning met dossiernummer RMT-RO-BB-2008-0068-DEP-02

Ondergetekende tekent beroep aan tegen de stedenbouwkundige vergunning verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant aan de h. François Celis voor de reliëfaanpassing van het terrein gelegen langs de Spoorstraat in Tildonk, afdeling 2, sectie b, perceelnummers 337a, 342C, 344a, 346a, 346, 346b2, 347, 348, 351b.

De redenen voor het beroep zijn de volgende:

  • Er is nog steeds geen definitieve of goede oplossing m.b.t. de ontsluiting van het betreffende industrieterrein.  De reliëfaanpassing en de ingebruikneming van het terrein doen de verkeersdruk op de dorpskernen van Wespelaar en Tildonk sterk toenemen. De plannen voor het creëren van een nieuwe ontsluiting van het industrieterrein Hambos en industrieterrein Kruineikestraat richting Mechelse steenweg zijn nog niet goedgekeurd. Zo lang dit niet is gebeurd, is de aanleg van nieuwe industrieterreinen voorbarig.
  • Momenteel wordt het jaagpad  gebruikt voor de ontsluiting van het betreffende terrein richting de Vaartdijk op het grondgebied van Tildonk. Hierdoor werd de publieke weg nr. 3 ontoegankelijk gemaakt voor andere gebruikers dan de vrachtwagens van de NV Kani.
  • De ontwikkeling langs de Leuvense Vaart van activiteiten die extra wegen vereisen, is flagrant in tegenspraak met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hierin staat immers net dat geen activiteiten zullen ontwikkeld worden die de aanleg van nieuwe wegen vereisen.
  • De verstoring van het landelijk karakter van dit gebied staat niet in verhouding tot de maatschappelijke baten van het project.  Het creëert geen extra werkgelegenheid. Het betreft enkel een verschuiving van activiteiten. 

Met de meeste hoogachting

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *