60% vindt zone 30 een goed idee

0 Flares 0 Flares ×

Op woensdag 26 april was er in Wijgmaal een open gespreksavond over het toekomstige structuurplan en de mobiliteit in Wijgmaal. Het was een geslaagde avond, waarin een 80-tal aanwezigen uitleg kregen over het structuurplan en daarna geanimeerd in gesprek gingen met elkaar en met schepen Devlies. Op het einde van de avond werd de uitslag van de enquête rond een zone 30 in de dorpskern bekend gemaakt.

IMG_2145

Na een woordje van de schepen van Ruimtelijke Ordening Devlies gaf een medewerkster van de dienst ruimtelijke planning van de stad Leuven uitleg over het toekomstige ruimtelijk structuurplan voor Wijgmaal. Er werd gesproken over de agrarische en erfgoedkundige waarde van het dorp. Er werd ook uitgelegd hoe wonen, voorzieningen, water en groen zullen worden ingeplant in het dorp.

De toekomstige visie op de mobiliteit in het dorp komt in het structuurplan minder gedetailleerd aan bod. Dat heel wat aanwezigen dat spijtig vonden werd snel duidelijk aan de gesprekstafels. Aan elke tafel was er een geanimeerd gesprek, waar het verkeer en de verkeersveiligheid in het dorp het meeste aan bod kwam. Er werden opmerkingen, bezorgdheden en aanbevelingen uitgewisseld en daarna in de grote groep naar voor gebracht.

IMG_2137

IMG_2139GesprekIMG_2140IMG_2141IMG_2151IMG_2149IMG_2142

Schepen Devlies gaf een antwoord of een reactie op de meest voorkomende vragen en bedenkingen. Al deze bedenkingen en aanbevelingen zullen door de organisatoren van de avond worden samengebracht en in een bezwaarschrift bij het structuurplan aan het stadsbestuur worden overgemaakt.

IMG_2144

De mobiliteit is duidelijk een thema dat leeft in het dorp. Om eens te polsen wat men in Wijgmaal zou vinden van een Zone 30 in de dorpskern, werd er in de voorbije maand aan de inwoners van Wijgmaal gevraagd via een enquête te laten weten wat ze daarvan dachten. Er deden 259 Wijgmalenaars mee, wat een mooi aantal is.

Het resultaat:

–          59,46% is voor een zone 30

–          40,54% is tegen een zone 30

Er werden door de deelnemers een hele reeks van argumenten aangehaald. Dit is een korte samenvatting van de meest voorkomende argumenten voor en tegen:

Argumenten voor Zone 30:

 • trager verkeer is veiliger voor fietser en schoolgaande kinderen
 • amper tijdsverlies
 • voorrang voor zwakke weggebruiker
 • minder doorgaand verkeer/sluipverkeer
 • enkel in combinatie met structurele oplossingen (lussen, enkel richting, voldoende         snelheidscontroles …)
 • er wordt te hard gereden, onaangepast rijgedrag, op stoep rijden …
 • minder uitstoot, schone lucht, minder lawaai
 • 50 rijden is in praktijk toch niet mogelijk, dus waarom niet
 • als het in Leuven kan, waarom niet in Wijgmaal

Argumenten tegen zone 30:

 • de voorgestelde zone 30 is te groot of te klein
 • heeft geen nut want wordt toch niet gerespecteerd, andere maatregelen nodig         (verkeersdrempels, enkel richting, meer snelheidscontroles …)
 • enkel nuttig om boetes te innen
 • dit veroorzaakt meer files, meer milieuverontreiniging
 • 50 is voldoende traag, zone 30 heeft geen impact op ongevallen
 • zone 30 toepassen enkel op bepaalde tijdstippen
 • het is nuttiger om gevaarlijke kruispunten aan te pakken, scheiding voorzien van autoverkeer         versus fiets- en voetgangersverkeer, foutparkeerders aanpakken
 • je kan in praktijk toch geen 50 rijden, dus zone 30 is overbodig
 • veel tijdverlies omwille van trager rijden

Enkele conclusies bij de enquête:

´  Er zijn meer voor- dan tegenstanders, maar ze liggen niet zo ver uit elkaar

´  Veel argumenten, het onderwerp leeft

´  Argumenten worden soms in de 2 richtingen gebruikt

bv. Je kan niet snel rijden, dus zone 30

Je kan niet snel rijden, dus zone 30 is niet nodig

´  Opmerkingen over de zone: te groot of niet groot genoeg bv. Remylaan

´  Moet zeker passen in bredere structurele maatregelen

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

3 thoughts on “60% vindt zone 30 een goed idee

 1. Guy Gerets
  30 april, 2017 at 10:22

  Fijn met die 60 % !!
  Nu volhouden en verder opvolgen !!
  Goe bezig !!
  Guy

 2. Dirk
  5 mei, 2017 at 15:17

  Het feit dat slechts 7% van de inwoners van Wijgmaal heeft deelgenomen aan de enquête kan evengoed betekenen dat meerderheid tegen zone 30 is. De responsgraad is gewoon veel te laag om conclusies te trekken.

 3. Hilde Van Wichelen
  8 mei, 2017 at 19:21

  Beste Dirk

  Bedankt voor uw reactie. Je hebt helemaal gelijk dat als 7% is van de inwoners van Wijgmaal deelneemt aan de enquête, deze enquête niet representatief is voor alle inwoners. Dat spreekt voor zich. Dit was dan ook niet de bedoeling van de enquête. De bedoeling was om eens te polsen wat de mensen ervan denken en welke redenen ze daarvoor aanhalen. Die bedoeling is goed gelukt, want er werd door zowat iedereen die heeft deelgenomen argumenten voor en tegen aangehaald. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat via deze enquête een beslissing zou worden genomen, het is geen referendum of zo, want dan zou de bevraging inderdaad representatiever moeten zijn. We zagen ook in de argumenten die werden aangehaald dat dezelfde argumenten zowel voor als tegen zone 30 kunnen worden gebruikt. Ook in dit geval kan een deelname van 7% evengoed willen zeggen dat de men het ermee eens is dat er een zone 30 zou komen en het daarom niet nodig vindt deel te nemen aan de enquête om zijn of haar mening te uiten. Met andere woorden, deze enquête is niet meer dan een vingeroefening.

  Vriendelijke groet
  Hilde Van Wichelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *