20 jaar natuurbeheer in Wijgmaalbroek

0 Flares 0 Flares ×

Deze 20ste verjaardag werd dit weekend gevierd met een mini-symposium, grote en kleine wandelingen, een weidecafé en een tentendorp met informatiestandjes.

20 jaar Wijgmaalbroek

Natuurpunt Leuven Oost-Brabant zorgt reeds 20 jaar voor een gepast beheer in het grootste natuurgebied op het grondgebied van Leuven. Hierdoor krijgen de typische vegetaties zoals de elzenbroekbossen, vogelkers-essenbossen en dottergraslanden terug meer kans. Daarnaast geeft de aanwezigheid van houtkanten, knotwilgrijen en hagen structuur aan het landschap.

De bekendste soort die voorkomt in Wijgmaalbroek is de kamsalamander. Hij houdt van iets grotere en vegetatierijke zonbeschenen poelen. Natuurpunt heeft ondertussen 7 van deze poelen aangelegd in Wijgmaalbroek, om op die manier de kamsalamander de kans te geven te blijven en uit te breiden.

Wie meer info wil over het natuurbeheer van WIjgmaalbroek of wie eraan denkt mee te helpen tijdens de werkdagen, kan contact opnemen met Mark Lehouck  016/44.49.36 of via de website www.natuurpuntleuven.be

foto

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *